Konferencje FarU

Uczelnie Fahrenheita umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie konferencji, organizowanej przez co najmniej dwie z trzech uczelni FarU. 

Warunki ogólne:

  1. Po przyznaniu dofinansowania Uczelnie Fahrenheita otrzymują status organizatora;
  2. Porozumienie wymaga podpisania umowy ramowej;
  3. W umowie musi być wskazana uczelnia-Lider takiego przedsięwzięcia - odpowiedzialna za organizację (administracyjną, finansową i naukową) konferencji, w tym kontakt z osobami trzecimi w zakresie realizacji;
  4. Dofinansowanie może być przyznane w kwocie do 5 tys. i jest realizowane na zasadzie pokrycia kosztu wybranego rachunku/rachunków przez FarU;
  5. FarU może wspomóc konferencje poprzez umieszczenie komunikatu o konferencji / po konferencji oraz podwieszenie standardowych podstron dla konferencji na stronie FarU (aktualizacja informacji na podstronie należy do organizatorów konferencji).

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Konferencje - grafika

 KALENDARIUM KONFERENCJI UCZELNI FAHRENHEITA