Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja IMPLANTY 2024

Duration of the event:
22/05/2024
-
24/05/2024

Hosts:

  • Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  • Zakład Technologii Biomateriałów Politechniki Gdańskiej
  • Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedra Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej
  • Koło Naukowe ‘Materiały w Medycynie’ Politechniki Gdańskiej

Konferencja stworzy wyjątkowe warunki do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zaznajomienia się z obecnym stanem wiedzy na temat szeroko pojętych biomateriałów. Omówione zostaną liczne prace badawczo-rozwojowe w obszarach ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki, jak i aparatury medycznej

Read more

plakat informacyjny

Technology, Innovation and Growth 2024

Duration of the event:
23/05/2024
-
24/05/2024

Hosts:

  • Wydział Zarządzania i Ekonomii PG

Z zadowoleniem przyjmujemy teoretyczny i empiryczny wkład związany z gospodarczą rolą innowacji i postępu technologicznego (ze szczególnym naciskiem na automatyzację, cyfryzację i sztuczną inteligencję). Konferencja podsumuje również wyniki projektu „Specjalizacja technologiczna i rozbieżność produktywności w dobie cyfryzacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Polska (DEC-2020/37/B/HS4/01302).

Read more