O Związku

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty trzech uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść Statutu Związku, określający zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej

Władze Związku Uczelni

Kolegialnym organem uchwałodawczym jest Zgromadzenie Związku kierowane przez Przewodniczącego. Zgromadzenie tworzą Rektorzy i Przewodniczący Rad Uczelni, natomiast jednoosobowym organem zarządzającym jest Dyrektor Związku.

 • Marcin Gruchała

  prof. dr hab.
  Marcin Gruchała

  Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Adriana Zaleska-Medynska

  prof. dr hab. inż.
  Adriana Zaleska-Medynska

  Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  Uniwersytet Gdański
 • Katarzyna Zygmunt

  mgr Katarzyna Zygmunt

  Zastępca dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Wilde

  prof. dr hab. inż.
  Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

  Członek Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Piotr Stepnowski

  prof. dr hab.
  Piotr Stepnowski

  Członek Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Kolaż zdjęć i grafik o tematyce naukowej - naukowiec przy pracy z probówką, mikroskopem

Potencjał Związku Uczelni

Związek Uczelni w Gdańsku oparty jest na silnych, wysokospecjalistycznych kompetencjach jego członków. Potencjał FarU to 44 tys. studentów, niemal 4 tys. pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz ponad 1700 doktorantów.

Więcej

Kontakt

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk
office@faru.edu.pl