Stypendia

Grafika Stypendia im. D. Fahrenheita 2023


Rekrutacja do drugiej edycji programu stypendialnego została zakończona. 

 

Po ocenie wniosków spełniających kryteria formalne Komisja konkursowa wyłoniła trzech kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

1. José Daniel da Silva Fonseca z Uniwersytetu Pernambuco w Brazylii. Głównym celem prowadzonych przez niego badań jest wykorzystanie materiałów zawierających węgiel pochodzących z wytłoków trzciny cukrowej i włókien miskanta w celu zwiększenia absorpcji składników odżywczych przez roślinę energetyczną, miskant.
Uczelnia przyjmująca: Politechnika Gdańska

2. Dipankar Das z Uniwersytetu Tripura. Podczas stażu chce skupić się na rozwoju materiałów budowlanych na bazie geopolimerów niezawierających cementu, wspierających zrównoważone środowisko.
Uczelnia przyjmująca: Uniwersytet Gdański

3. Agnes Venema z Uniwersytetu Maltańskiego i Narodowej Akademii Wywiadu „Mihai Viteazul”, a celem jej badań jest udzielenie wskazówek organom wywiadu i organom ścigania, jak korzystać ze sztucznej inteligencji oraz identyfikować osoby w zatłoczonych przestrzeniach jako skuteczne i efektywne narzędzie w arsenale antyterrorystycznym.
Uczelnia przyjmująca: Uniwersytet Gdański
 

Informacje dotyczące oferty programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy:

Jesteś doktorantem i prowadzisz interdyscyplinarne badania naukowe? Chcesz odbyć roczny staż w jednej z najlepszych uczelni Polski północnej? Ta oferta jest dla Ciebie. 

Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy. Wybór tego urodzonego w Gdańsku światowej sławy fizyka, inżyniera i twórcy skali temperatury używanej w wielu krajach na całym świecie, ma na celu ukazanie wizji Gdańska jako miasta otwartego, ambitnego i inwestującego w naukę. 

Program stypendialny jest wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU. 

O programie najlepiej opowiedzą stażyści z pierwszej edycji – Anna, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego, Maria, z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco oraz Stabak, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach.

zaślepka

 

Fundator stypendiów Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję o zmianie terminu do złożenia wniosku oraz daty ogłoszenia wyników konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku wyłącznie w terminie do 15 września, zaś ogłoszenie wyników następuje w dniu 15 października.

Terminarz:

  • termin składania aplikacji: 15 września 2023
  • termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2023
  • termin realizacji stażu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

Korzyści z uczestnictwa w programie stypendialnym:

  • odbycie rocznego stażu w jednej z uczelni FarU
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej
  • zwrot kosztów podróży do kwoty 6 500 zł
  • stypendium w kwocie 6 500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • zdobycie międzynarodowego doświadczenia
  • nawiązanie nowych kontaktów.

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Fundator stypendiów Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję o zmianie terminu do złożenia wniosku oraz daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin


Uchwała nr LXVI/1707/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 25 września 2023 r. pod poz. 4297 na stronie: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/4297/

-------------------------------------------------------------------------

Pierwsza edycja

Laureaci pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy:

I miejsce – Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego. Podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Planowane prace badawcze będą dotyczyć projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku.

II miejsce – Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru.

III miejsce – Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot i wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych.