Przyznano stypendia dla zagranicznych doktorantów im. D. G. Fahrenheita

Wyłoniono trzech zagranicznych doktorantów, którzy otrzymają stypendium naukowe im. Daniela Fahrenheita ufundowane przez Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita. To pierwsza edycja nowej kategorii stypendiów przyznawanych przez Miasto Gdańsk.

 

Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach rozprawy doktorskiej na jednej z Uczelni Fahrenheita podczas rocznego stażu naukowego. Przysługuje im nie tylko stypendium w wysokości 6 500 zł netto miesięcznie przez cały okres pobytu, ale także bezpłatne zakwaterowanie.

To nowa kategoria stypendiów - dla zagranicznych doktorantów, która poszerzyła ofertę stypendialną, realizowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2005 roku.

- Stypendia Farenheita w nowej odsłonie podnoszą poziom umiędzynarodowienia gdańskich uczelni – mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska. - Chcemy być jeszcze bardziej otwarci na świat, bo to gwarantuje postęp w nauce i także wyższy poziom kształcenia. Mamy nadzieje, że stypendium doktoranckie będzie się cieszyło zainteresowaniem.

Nowy projekt stypendium powstał we współpracy z Uczelniami Fahrenheita. Do rywalizacji mogli przystąpić naukowcy, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z Uczelni Fahrenheita.

- Roczny pobyt doktorantów na naszych uczelniach umożliwi nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi czy zacieśnianie współpracy, która już jest realizowana. Co więcej, to także możliwość rozwijania nowych kompetencji w naszych zespołach – od transferu wiedzy po rozwój umiejętności miękkich, takich jak praca w międzynarodowym, wielokulturowym zespole, zarządzanie takim zespołem czy doskonalenie znajomości języków obcych – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita - Wymiernym efektem takiego stażu powinny być publikacje z zespołami zagranicznymi. Warto też dodać, że stażyści zwykle wnoszą do zespołu zapał do pracy, kreatywność, inne spojrzenie na podejmowane przez nas problemy naukowe, a w przyszłości mogą być inicjatorami wspólnie składanych projektów.

Budowanie silnej pozycji Gdańska, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w Europie i na świecie, jest jednym z głównych postulatów ujętych w Gdańskim Manifeście Nauki, który 1 października br. wspólnie podpisali Prezydent Miasta Gdańska oraz przedstawiciele gdańskich uczelni wyższych podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego.


Stypendyści Fahrenheita

Decyzja o przyznaniu stypendiów Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita zapadła 14 listopada br. podczas posiedzenia komisji konkursowej, w skład której wchodzą:

Grzegorz Kryger - zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przewodniczący Komisji konkursowej
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed - Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Jacek Witkowski - Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Wiesław Laskowski - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Igor Konieczny - Uniwersytet Gdański


Komisja wyłoniła troje zwycięzców:

I miejsce – Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego. Podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Planowane prace badawcze będą dotyczyć projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku.

II miejsce – Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru.

III miejsce – Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot i wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych.

Staż ma się rozpocząć wraz z początkiem stycznia 2023 roku.