Jak powinny zmieniać się nasze miasta? Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym

Smart city – czyli inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych. Ile brakuje nam do nowoczesnych metropolii, które wyznaczają trendy w tym obszarze? Dyskutowali o tym eksperci podczas Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku.
 

Celem konwentu było wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów. W wydarzeniu, które odbyło się w piątek 28 października w budynku Hydromechaniki na Politechnice Gdańskiej, wzięli udział eksperci środowiska akademickiego, biznesowego i przemysłowego.

prof. M. Gruchała przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita

– Chcemy wspólnie wyznaczać kierunki i realizować cele służące rozwojowi naszego regionu, przy czynnym udziale i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W ramach licznych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnie Fahrenheita, bardzo często czerpiemy korzyści płynące z synergii, którą jako trzy wiodące, pomorskie uczelnie z powodzeniem budujemy i rozwijamy od ponad dwóch lat.
 

Konwent Gospodarczy zmienia formułę

Formuła konwentu, który funkcjonował dotychczas przy rektorze Politechniki Gdańskiej, a obecnie w ramach Uczelni Fahrenheita (które PG współtworzy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim), zakłada wymianę doświadczeń i rozwój współpracy środowiska naukowego i biznesowego.

dr Zbigniew Canowiecki podczas wystąpienia na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita

- Uczelnie Fahrenheita zostały członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny i dołączyły tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relację z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy - mówił dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza i przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

W poprzedniej edycji konwentu, która odbyła się w maju, eksperci eksperci dyskutowali o przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku. Tym razem przewodnim tematem było pojęcie Smart City.
 

Inteligentne miasta – debata ekspertek i ekspertów

Debatę, czyli główny punkt programu, poprzedziły wystąpienia wprowadzające do tematyki Smart City, wygłoszone przez przedstawicieli Uczelni Fahrenheita.

Prof. PG Aleksander Orłowski zwrócił uwagę na wieloaspektowość pojęcia Smart City i różnorodność wyzwań, na które odpowiada. 

- Niektóre z miast czeka rozwój bardzo gwałtowny. Pytanie jak zapewnić szybko rosnącej populacji dobrej jakości opiekę zdrowotną i edukację, czy efektywny transport. Z drugiej strony będzie wiele dużych miast, na przykład w Polsce, których populacja będzie spadać. Odpowiedź na oba wyzwania to właśnie smart city. 

prof. PG Aleksander Orłowski

O współczesnych miastach w zupełnie innym ujęciu opowiadał dr hab. Maciej Grzybek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślając rolę ekosystemu, w którym się znajdują.

- Bioróżnorodność także ma wpływ na to, jak będziemy funkcjonować. Badania wykazały, że każde miasto na świecie ma unikatowy mikrobiom, czyli skład bakterii, grzybów i wirusów. Dlatego nie ma jednego, rozwiązania dla każdego miasta.

prof. Maciej Grzybek GUMed

Podczas prezentacji dr Hanny Obracht-Prondzyńskiej z Uniwersytetu Gdańskiego omówiony został aspekt społeczny, dotyczący współczesnych problemów mieszkańców i ich funkcjonowania.

- Dzięki nowym technologiom mamy w ręku narzędzia komunikacji społecznej, które pozwoliłyby mieszkańcom narysować wymarzone miasto. Tylko wiedza pozwoli nam zaprojektować lepsze miasta. Teraz to my je kształtujemy, ale ostatecznie to one kształtują nas i wpływają na jakość naszego życia.

dr Hanna Obracht-Prondzyńska UG

Z kolei w debacie, którą moderował członek konwentu Krzysztof Kilian, udział wzięli: prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska, Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adam Sudoł, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

- Smart City należy postrzegać znacznie szerzej niż tylko w kontekście innowacyjnych technologii. To zrównoważone miasto i komfort wynikający z nowych rozwiązań urbanistycznych i odpowiedniej organizacji przestrzennej miasta – wyjaśniał prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.

debata podczas Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita

Od prawej: prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS, prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska.

Konwent odbywa się podczas 10. edycji kongresu Smart Metropolia, podczas którego co roku podkreślamy, że podstawą Smart City wcale nie są technologie, a ludzie. Mądre miasto to takie, które potrafi dyskutować i rozwiązywać problemy wspólnie ze swoimi mieszkańcami. Wyzwaniem jest, aby te pomysły wykorzystać i skoordynować – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego G-G-S. – Czasami mówi się, że na rozwiązania Smart City nas nie stać, a to właśnie oszczędności finansowe powinny nakłaniać nas do tego, aby każda nowa inwestycja czy remont w mieście rozwiązywała zarówno problem transportowy, klimatyczny, edukacyjny czy zdrowotny. Podczas Konwentu pokazaliśmy wiele przykładów jak to zrobić.
 

Konferencja Smart Metropolia w Gdańsku

Wątek projektowania miast, również w kontekście kryzysu i zmian klimatycznych, był szerzej omawiany przez OMGGS podczas 10. Kongresu Smart Metropolia w dniach 27-28 października br.

Gala Smart Metropolia laureaci Uczelnie Fahrenheita

Od prawej: prof. Sławomir Milewski (PG), prof. Michał Markuszewski (GUMed) i prof. Wiesław Laskowski (UG).

W pierwszym dniu kongresu odbyła się Gala wręczenia nagród Smart Metropolii 2022, podczas której Uczelnie Fahrenheita zostały wyróżnione za działania na rzecz integracji środowiska akademickiego i samorządowego. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrali: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Sławomir Milewski prorektor ds. nauki PG oraz prof. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych UG.

 

Agenda - Konwent Gospodarczy 28.10.2022 r.

 

Fot. Krzysztof Krzempek/ Politechnika Gdańska