[NABÓR] Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Trwa rekrutacja na pierwszą edycję studiów podyplomowych Uczelni Fahrenheita - Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. Studia można podjąć z dowolnego miejsca dzięki formule online!

 

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie i pogłębienie wiedzy, kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych, wiejskich i ich społeczności do zmian klimatu. To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach. 

Jednym z kluczowych elementów studiów jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych oraz sieciowanie jednostek naukowych, samorządu, biznesu i NGO. Wypracowany program umożliwia nabycie kompetencji, które otwierają drogę do współpracy przy poszukiwaniu praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przy realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Całość trwa dwa semestry, a zajęcia będą prowadzone w trybie online (z wyjątkiem wizyty studyjnej – 10 godzin). Start w marcu 2024 r.

Do rekrutacji zapraszamy:

  • Pracowników sektora publicznego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w szczególności zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, rozwojem regionalnym oraz odnawialnymi źródłami energii
  • Pracowników przedsiębiorstw z sektorów takich jak: energetyka, transport, rolnictwo, branża spożywcza, konsulting, turystyka
  • Pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoli im efektywniej działać na rzecz ochrony środowiska
  • Osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoje kształcenie w tym zakresie

Interdyscyplinarny program

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Zajęcia zostały podzielone na sześć modułów:

  • Moduł 1: Wprowadzenie do problematyki zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Moduł 2: Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Moduł 3: Inżynieria dla klimatu (prowadzony przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej)
  • Moduł 4: Zdrowotne aspekty zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
  • Moduł 5: Seminarium dyplomowe (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
  • Moduł 6: Wyjazd studyjny (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią wykładowcy trzech trójmiejskich uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.  Kierownikiem studiów jest dr Mirosława Malinowska (Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego).

Rejestracja i szczegółowe informacje


Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Program studiów jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.