Oczami medyków, bliżej pacjentów. Konwent Gospodarczy FarU z wizytą w GUMed

W czwartek 26 października odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, tym razem zorganizowane w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gospodarze przedstawili procesy i rozwiązania realizowane w jednym z najnowocześniejszych centrów medycznych w Polsce – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Uczestnicy mogli także zwiedzić obiekt i zgłębić wybrane zagadnienia na drodze dyskusji.

 

Obrady rozpoczął prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, witając gości i wprowadzając w tematykę posiedzenia.

prof. Markuszewski (GUMed) podczas wystąpienia zatytułowanego "Leki jutra"

Dynamiczny rozwój nowych technologii rewolucjonizuje niemal każdy obszar naszego życia. Rozumiejąc jego wagę i potrzebę, zarówno Gdański Uniwersytet Medyczny, jak też podlegle mu podmioty lecznicze podejmują istotne działania na rzecz innowacyjności w medycynie – mówił prof. M. Markuszewski. - To nie jednorazowe działanie, ale składowa konsekwentnie realizowanej strategii.

Profesor omówił również dominujące trendy w Polsce i na świecie na polu medycyny w swojej prezentacji w dalszej części spotkania. Jeszcze przed główną częścią posiedzenia dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu, krótko podsumował działania podjęte od ostatniego zgromadzenia, jak również ogłosił temat kolejnej sesji, która będzie dotyczyła sektora energetycznego.

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, w krótkim rysie historycznym zwrócił uwagę na doświadczenia epidemiologiczne i ich charakterystyczne elementy, których analiza może pomóc w diagnostyce i prewencji kolejnych zagrożeń wirusologicznych.

dr hab. T. Smiatacz (GUMed) podczas swojej prezentacji na Konwencie Gospodarczym przy FarU 26.10.23

- Wirusy zwiększają swoją transmisyjność kosztem patogenności. Mamy tu na Pomorzu i w FarU wirusologów, biotechnologów, farmakologów, łącznie z firmą farmaceutyczną – przekonywał dr hab. T. Smiatacz. – Warto przyjrzeć się tym procesom, przygotować na przyszłe pandemie, nawet jeśli skrzynka z narzędziami ma być wirtualna.

W temat jednego z największych zabójców XXI wieku, choroby wieńcowej, wprowadził uczestników prof. Marcin Fijałkowski, koordynator Oddziału Chorób Strukturalnych Serca I Kliniki Kardiologii UCK. Omówił najważniejsze aspekty choroby, która statystycznie jest przyczyną ponad 50% zgonów powyżej 35. roku życia.

Z kolei prof. Marcin Matuszewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii GUMed, opowiedział o zastosowaniu technik robotowych w chirurgii i wyjaśnił w jaki sposób przebiega przykładowa operacja przy wsparciu robotów nieautonomicznych pod kontrolą chirurga. Podkreślił, że obecnie jest to asystowanie robota, niewykluczone jednak, że na drodze dalszych usprawnień i analizy zbieranych danych, dojdzie w przyszłości do automatyzacji drobnych zabiegów o minimalnej inwazyjności.

prof. M. Matuszewski podczas wystąpienia na posiedzeniu Konwentu 26.10.23

- My też możemy uczestniczyć w innowacyjności. Nie jesteśmy skazani na kupienie gotowych rozwiązań i jego użytkowanie. Dla przykładu jesteśmy obecnie w trakcie rozwijania jednej z technologii we współpracy z firmą zewnętrzną.

O tym jak innowacyjny może być szpital, ale w ujęciu logistycznym, mówił lek. Adam Sudoł, zastępca dyrektora ds. logistyki medycznej UCK, który do zabrania głosu zaprosił również mgr Małgorzatę Dąbrowską, kierownik Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK. Prelegentka przedstawiła statystyki, przyczyny oraz ścieżkę wprowadzenia automatyzacji do wybranych procesów laboratoryjnych. 

- Profesor Fijałkowski mówił o tym, że lekarze mają krótki czas na interwencję w przypadku zawału, a my w tym też procesie uczestniczymy. Musimy dotrzeć z wynikiem jak najszybciej, by nie wydłużać tego czasu na zastosowanie właściwej terapii. Dlatego czas od odebrania materiału do uzyskania wyniku jest dla nas kluczowy.

Dariusz Split podczas prezentacji dotyczącej ankietyzacji - Konwent 26.10.23

W ostatnim wystąpieniu Dariusz Szplit skupił się na rozwiązaniach technologicznych, które umożliwiają sprawną ankietyzację wśród pacjentów. Podczas prezentacji zwrócił uwagę nie tylko na sam proces zbierania opinii, ale także drugi cel realizowania takich działań, związany z zachęceniem studentów do inicjowania interakcji z pacjentami i dążenia do efektywniejszej komunikacji.

Agnieszka Kapała-Sokalska członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na Konwencie Gospodarczym przy FarU 26.10.23

Po prezentacjach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Głos zabrała również obecna podczas spotkania Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która wyraziła aprobatę dla inicjatyw prowadzonych przez jednostki i podmioty medyczne w województwie pomorskim. W krótkim przemówieniu wymieniła wybrane innowacje podjęte w regionie w ostatnich latach, jak np. wynalezienie leku na mukowiscydozę czy finansowanie procedur dzięki którym możliwe jest przeprowadzanie operacji urologicznych czy ginekologicznych z wykorzystaniem robotyki.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy i oprowadzeni po obiekcie, zapoznając się z wdrożonymi innowacjami w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Osoby zainteresowane zwiedzaniem mogły m.in. zobaczyć jak wygląda automatyzacja na przykładzie kilku próbek w laboratorium diagnostycznym czy też przyjrzeć się pracy robota w Szpitalnej Aptece.

pierwszy etap zwiedzania UCK podczas Konwentu - Oddział Ratunkowy

Zwiedzanie laboratorium i diagnostyki podczas Konwentu 26.10.23 w GUMed

Zwiedzanie Apteki Szpitalnej podczas Konwentu w GUMed 26.10.23

Zwiedzanie diagnostyki w UCK podczas Konwentu w GUMed 26.10.23

fot. GREGMAR

Agenda posiedzenia 26.10.2023 r.