TEDxUniversityofGdansk2024 – źródło wiedzy i inspiracji do społecznej aktywności

W sobotę 8 czerwca odbyła się druga edycja TEDxUniversityofGdansk, a zarazem pierwszy TEDx organizowany przez Uczelnie Fahrenheita. Pod hasłem „Sustainable Tomorrow” poruszone zostały wątki związane z technologiami, mediami, budowaniem relacji, a nawet odpadami w kosmosie. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników zainteresowanych perspektywami na przyszłość jednostki i naszej planety.
 

Celem konferencji było zapoczątkowanie dyskusji na tematy związane z przyszłością, szeroko rozumianą energią i równowagą, a poprowadzili ją Marta Moksa, dyrektor zarządzająca O4 Coworking i Miłosz Wojtyna z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W wystąpieniach mówcy nawiązywali nie tylko do rozwiązań technologicznych, transformacji czy zmian w funkcjonowaniu ekosystemu, który tworzymy jako przedsiębiorstwa i użytkownicy, ale też sposobie myślenia, przygotowaniu na zmiany oraz odnajdywaniu się w zmiennej rzeczywistości.   

Marta Tymińska (UG) – Moc uzdrawiających mediów >> https://www.youtube.com/watch?v=YUvo3uM4_1c 

Marta Tymińska podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Marta Tymińska uświadomiła uczestnikom konferencji, że nie wszystko musi być szybkie i nie zawsze musimy mieć ambicjonalne podejście czy rywalizować. Czasem możemy się zatrzymać, a gry mogą nam pomóc się wyciszyć i zadbać o nasz stan ducha. Gry przytulne, z języka japońskiego "iyashi-kei", dzięki swojemu łagodnemu i uspokajającemu gameplayowi, oferują spokojną ucieczkę od codziennego stresu, pozwalając graczom na relaks i odnalezienie wewnętrznego spokoju. 

Bogna Pazderska (Hevelianum) – Jak zaśmiecić kosmos? >> https://www.youtube.com/watch?v=2cQPdikb9Dg 

Bogna Pazderska podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Problem kosmicznych śmieci stanowi poważne zagrożenie. Bogna Pazderska zwróciła uwagę na brak przepisów prawnych, które nakazywałyby sprzątanie po sobie w przestrzeni kosmicznej. Obecnie nie ma międzynarodowych regulacji, które wymagałyby od krajów takich jak USA, Rosja czy Chiny odpowiedzialnego zarządzania odpadami pozostawionymi na orbicie. Skutkiem tego jest rosnąca ilość kosmicznych śmieci, co stwarza ryzyko kolizji z działającymi satelitami oraz innymi obiektami kosmicznymi. Prelegentka podkreśliła, że nawet bardzo niewielkie fragmenty, poruszające się z dużą prędkością, mogą spowodować poważne obrażenia. To dodatkowe zagrożenie dla ludzi i infrastruktury na powierzchni Ziemi, co czyni problem kosmicznych śmieci pilnym do rozwiązania, aby zapewnić bezpieczną przyszłość, w której możliwa będzie eksploracja kosmosu. 

Aleksander Orłowski (PG) – W jakich miastach będziemy żyć? >> https://www.youtube.com/watch?v=wXo0fTJyH_8 

Aleksander Orłowski podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

W swoim wystąpieniu prof. Orłowski poruszył wiele kwestii dotyczących przyszłości miast i mobilności. Zwrócił uwagę na wzrost liczby ludzi mieszkających w miastach i konieczność adaptacji do tego trendu. Podkreślił także rolę technologii, szczególnie pojazdów autonomicznych, w transformacji transportu miejskiego oraz konieczność zarządzania wzrastającą liczbą mieszkańców i wyzwania związane z infrastrukturą parkingową. Zauważył także potrzebę przemyślanego podejścia do wprowadzania nowych technologii i zmian urbanistycznych, uwzględniając korzyści i wyzwania z nimi związane. 

Karolina Wysokińska (GUMed) – Mosty zamiast murów, czyli bliskie relacje jako klucz do szczęścia >> https://www.youtube.com/watch?v=_YnRFxDejWg  

Karolina Wysokińska podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Bliskie relacje mogą mieć większy wpływ na nasze szczęście niż zdrowie fizyczne czy bogactwo materialne. Karolina Wysokińska przedstawiła badania, które dowodzą, że osoby w związkach żyją dłużej i są szczęśliwsze niż osoby samotne. Przytoczyła przykłady badań naukowych z różnych krajów, które pokazują, że samotność zwiększa ryzyko depresji i chorób takich jak Alzheimer, tym samym zwracając uwagę na znaczenie relacji międzyludzkich dla zdrowia psychicznego i dobrostanu człowieka.

Natalia Florek (Personal Branding) – Bilans energetyczny. Kiedy praca przestaje cieszyć >> https://www.youtube.com/watch?v=ymV00m02beQ&t=9s  

Natalia Florek podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Praca jest bardzo ważnym aspektem życia, dlatego Natalia Florek poruszyła kwestie związane z satysfakcją zawodową i motywacją w pracy. Podkreśliła, że chociaż ideałem jest praca, która zapewnia dobre zarobki, rozwój i pozytywną atmosferę, w rzeczywistości trudno jest osiągnąć stan, kiedy wszystkie te warunki są spełnione. Prelegentka zauważyła, że mózg szybko się przyzwyczaja zarówno do dobrych, jak i złych sytuacji. Po pewnym czasie nawet praca, która kiedyś ekscytowała, może stać się monotonna. Jednakże warto poszukiwać w pracy elementów, które sprawiają nam radość i satysfakcję. Podkreślała również znaczenie znajdowania zadań czy obszarów działalności, które nas pasjonują i motywują do działania, szukania swojego „flow”. Poprzez koncentrację na tych pozytywnych aspektach pracy, możemy odzyskać energię i cieszyć się wykonywaniem obowiązków zawodowych. 

Hanna Obracht-Prondzyńska – Klimatyczne miasta receptą na szczęście >> https://www.youtube.com/watch?v=brl_GpqEgo8 

Hanna Obracht-Prondzyńska podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Potencjał wykorzystywania danych z mediów społecznościowych znajduje odzwierciedlenie także w planowaniu przestrzennym, odgrywając rolę w tworzeniu klimatycznie odpornych miast. Prelegentka wskazała na negatywne skutki urbanizacji i rozwoju infrastruktury samochodowej, takie jak zwiększenie emisji CO2 i stresu mieszkańców. Przedstawiła wizję miast zwartych, promujących pieszych i zieleń, które przyczyniają się do zdrowia, szczęścia i integracji społecznej. Hanna Obracht-Prondzyńska zwróciła uwagę na potencjał małych miast, które generują mniej emisji i mogą stanowić wzór zrównoważonego rozwoju. Podkreśliła, że inwestycje w zieloną infrastrukturę są ekonomicznie opłacalne i poprawiają jakość życia mieszkańców. 

Kornelia Kadac-Czapska (GUMed) – Mikroplastik: "pasażer na gapę" w żywności >> https://www.youtube.com/watch?v=4FaeLmv1SV4  

Kornelia Kadac-Czapska podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

W konferencji poświęconej zmianom nie mogło zabraknąć kwestii jakości i bezpieczeństwa w kontekście żywności. Kornelia Kadac-Czapska zaznaczyła, że mikroplastik, czyli bardzo małe cząstki plastiku o średnicy poniżej 5 milimetrów, staje się coraz powszechniejszy w środowisku naturalnym, a jeszcze bardziej niepokojącym zjawiskiem jest obecność mikroplastiku w produktach spożywczych. Prelegentka apelowała o bardziej świadome podejście do konsumpcji żywności oraz pilne działania mające na celu ustanowienie norm dotyczących możliwej ilości mikroplastiku w produktach spożywczych. 

Marcin Jaskólski (PG) – energia elektryczna dla zrównoważonego jutra >> https://www.youtube.com/watch?v=ZFODoMIL-pk 

Marcin Jaskólski podczas wystąpienia na TEDxUniversityofGdansk 8.06.2024

Duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma energia elektryczna. Marcin Jaskólski zestawił przeszłość i teraźniejszość wskazując, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od elektryczności. Zwrócił uwagę na negatywne skutki środowiskowe i zdrowotne związane z wykorzystywaniem paliw kopalnych, szczególnie węgla. Jaskólski omówił różne źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz wyzwania związane z ich stabilnością i magazynowaniem. Zaznaczył rolę wodoru jako paliwa przyszłości oraz możliwości wychwytywania i składowania CO2. Na koniec przedstawił energetykę jądrową jako rozwiązanie bezemisyjne i efektywne, podkreślając znaczenie synergii między energią jądrową a odnawialnymi źródłami. 

Atmosfera podczas TEDxUniversityofGdansk2024 była pełna entuzjazmu i zaangażowania. Uczestnicy chętnie wysłuchali mówców, którzy podzielili się nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także motywacją do przekuwania słów w czyny. To wydarzenie stanowiło istotny krok w budowaniu społeczności, gotowej do podejmowania wyzwań i działania na rzecz lepszego jutra. 

Partnerem wydarzenia było Aramco Europe.

fot. Gregmar