Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z nową siedzibą

W piątek 2 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 oraz inauguracja nowej siedziby Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza. W uroczystości wzięli udział także założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, którzy w ubiegłym roku objęli liceum swoim patronatem.

 

Od tego roku szkolnego Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące będzie mieściło się przy ul. Traugutta 92. W budynku przeprowadzono prace remontowe, aby gmach był gotowy na przyjęcie uczniów. Podczas uroczystości głos zabrała Zastępczyni Prezydenta Gdańska Monika Chabior, która zaznaczyła, jak istotne było stworzenie takiego miejsca, w którym łączą się energie trzech uczelni i jak wiele osób oraz instytucji zaangażowało się w realizację tego przedsięwzięcia. Przypomniała o wyjątkowej działalności patrona ULO, śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza na rzecz społeczeństwa oraz wartościach, które zawsze jej towarzyszyły: równości oraz solidarności.

W imieniu Związku Uczelni Fahrenheita przemawiał prof. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, jako pomysłodawca rozszerzenia formuły funkcjonowania liceum.

- To jest siedziba, to jest adres, natomiast serce szkoły bić zawsze będzie na Uniwersytecie Gdańskim i na pozostałych dwóch uczelniach Związku FahrenheitaPolitechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Razem z nimi budujemy nie tylko wspólny, silny ośrodek akademicki na Wybrzeżu, ale również chcemy patronować inicjatywom oświatowym uznając, że tylko poprzez wieloetapowe budowanie bardzo mocnych merytorycznie kadr jesteśmy w stanie konkurować nie tylko z resztą Polski, ale z całą Europą i światem.

Wśród gości specjalnych nie zabrakło przedstawicieli władz: wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Zastępczyni Prezydenta Gdańska Moniki Chabior, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adama Krawca, Dyrektor Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Anny Drewnowskiej, Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, radnych i przedstawicieli Rady Miasta Gdańska (także młodzieżowej), a także poseł Magdaleny Adamowicz, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego i dziekana Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej prof. Adama Bodnar.

Fot. Konrad Kędzior

_______________________________

Związek Uczelni Fahrenheita, władze Miasta Gdańsk oraz Fundacja Pozytywne Inicjatywy podpisali 22 lipca br. Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza. Sygnatariusze zobowiązali się wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych oraz podejmowanych projektach społecznych. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: Uniwersyteckie LO pod silnym patronatem | Związek Uczelni Fahrenheita (faru.edu.pl)