Uniwersyteckie LO pod silnym patronatem

Władze trzech największych gdańskich uczelni, Miasta Gdańska i Fundacji Pozytywne Inicjatywy podpisali 22 lipca br. deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.

Deklarację patronacką podpisali założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita: prof. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej oraz Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska i Arkadiusz Gawrych – prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Jak podkreślali sygnatariusze, podpisanie deklaracji jest wyrazem wspólnych starań na rzecz rozwoju szkolnictwa średniego w regionie.

Naszym zamierzeniem i Marszałka Województwa jest bycie liderem w wielu dziedzinach. Chcemy być także silnym ośrodkiem edukacji. Dlatego ta idea, dobrej publicznej szkoły średniej jest nam tak bliska – wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jako miasto chcemy być konkurencyjni także na poziomie średniej edukacji. Cieszymy się, że rozwija się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

Gwarancją rozwoju gdańskiej edukacji jest kształcenie oparte na nowoczesnych metodach i doświadczeniu kadr naukowych. W przypadku ULO młodzież skorzysta z potencjału naukowego trzech uczelni.

Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, który Uniwersytet Gdański tworzy razem z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w naturalny sposób chce swoim patronatem obejmować struktury związane nie tylko z kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych – powiedział prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Nasza uczelnia 2 lata temu stała się gospodarzem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy, aby szkoła dalej się rozwijała, proponowała coraz bogatszą ofertę, w coraz większym zakresie włączała się także w działalność społeczną. Stąd też pomysł, aby i w przypadku liceum połączyć nasze siły i wesprzeć działalność szkoły bogatą wiedzą wszystkich trzech uczelni.

Zdaniem Rektora UG, uczelnia zamierza wskazywać młodzieży nowe możliwości, korzystając także z doświadczenia partnera społecznego, jakim jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy.

Bardzo cieszymy się także z przystąpienia Miasta Gdańska do patronatu merytorycznego naszego Liceum, którego nieżyjący prezydent, śp. Paweł Adamowicz był jednym z pomysłodawców. Jego imię nosi dziś szkoła – powiedział prof. Stepnowski. – Jestem głęboko przekonany, że wzbogacając ofertę patronacką ULO o tak znakomitych partnerów, dajemy naszej szkole i naszym uczniom zupełnie nowe możliwości i perspektywy dalszego rozwoju.

W planach współpracy jest m.in. powołanie w Uniwersyteckim LO klasy inżynierskiej. Kadry i pomoc merytoryczną może w tym zakresie zapewnić Politechnika Gdańska. Zdaniem prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej współpraca Uniwersyteckiego LO i trzech największych pomorskich uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita jest ogromną szansą na rozwój.

Dzięki tej inicjatywie możemy razem budować wyjątkową w skali kraju ofertę edukacyjną oraz program nauczania dostosowany do wyzwań współczesnego świata. To szansa dla licealistów na lekcje inne niż wszystkie – w nowoczesnych laboratoriach, na ciekawych warsztatach – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Poznanie specyfiki poszczególnych szkół wyższych jeszcze przed maturą na pewno pomoże im lepiej wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami i kompetencjami. Liczę, że młodzież wybierze studia w Gdańsku – mieście, które także ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zastaną powołani nowi przedstawiciele Rady Programowej. Zwiększy się także udział młodzieży w projektach społecznych oaz jakość kształcenia, absolwentów przygotowywanych do podjęcia studiów w trójmiejskich uczelniach.

Jak podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiednie przygotowanie maturzystów na tym etapie kształcenia jest kluczowe dla zdobywania wiedzy w nowoczesnym świecie. 

Wsparcie oferowane przez wiodące gdańskie uczelnie pozwoli nie tylko rozwinąć ofertę dydaktyczną Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, ale również kształtować właściwe postawy przez udział we wspólnych projektach o charakterze społecznym. Mam nadzieję, że w przyszłości najlepsi uczniowie będą kontynuowali swoje naukowe zainteresowania i budowali kariery zawodowe na jednej z uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku – przekonywał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Od lat Fundacja Pozytywne Inicjatywy działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji i opieki współpracuje z samorządami i uczelniami Pomorza. 

Jesteśmy organizacją, która od lat wspiera edukację. Wspomagamy żłobki, przedszkola i szkoły. – powiedział Arkadiusz Gawrych, prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy. – Dzięki porozumieniu będziemy współpracować w projektach innowacyjnych dotyczących m.in. przedsiębiorczości. Jesteśmy znani z technikum im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, znajdującego się na szczycie rankingu „Perspektyw”

fot. Arkadiusz Smykowski/UG