[Nagroda FarU] NABÓR

Uczelnie Fahrenheita ponownie wyróżnią inicjatywy podjęte przez członków społeczności FarU.

Innowacyjne działania (podejmowane indywidualnie lub zespołowo), zrealizowane w 2023 roku, można zgłaszać do 31 stycznia 2024 roku.

 

W ostatnich tygodniach roku często dokonuje się podsumowań minionych miesięcy. W FarU uruchamiamy formularz do zgłaszania projektów do Nagrody Uczelni Fahrenheita. Nagroda ta może być przyznana raz w roku za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej.

Znasz inicjatywę, która w znaczący sposób wpłynęła na społeczność FarU? Czekamy na zgłoszenia!

Dla twórców najwyżej ocenionego projektu przewidziano nagrodę finansową ufundowaną przez Zgromadzenie FarU – 15 000 zł!

ETAPY KONKURSU

I.  Przyjmowanie zgłoszeń  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 31 stycznia 2024 r.

II.  Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.

III.  Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2024 roku.

WYMOGI FORMALNE

Do oceny merytorycznej zostanie zakwalifikowana inicjatywa, która

  • oddziałuje na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym
  • posiada walor innowacyjności
  • ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania
  • została zrealizowana w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć

  • Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy studentów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita
  • Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Zapraszamy do składania zgłoszeń!
 

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY