Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych projektów w I etapie konkursu PKM i FarU

grafika wystawa PKM FarU

 

Wystawę tworzą prace studentów zrealizowane w ramach I etapu konkursu PKM i FarU „KOLEJ NA POŁUDNIE. Studium architektoniczno-urbanistyczne kształtowania kolei pasażerskiej przyjaznej środowisku i mieszkańcom”. Prezentowane w ramach konkursu wizualizacje odpowiadają na potrzebę kreatywnego zarządzania przestrzenią publiczną.

Laureatów I etapu konkursu poznaliśmy 29 czerwca 2022 r.

Tutaj można zobaczyć autorskie projekty 3 nagrodzonych oraz 5 wyróżnionych prac.

Wyróżnienia są równorzędne, a kolejność ich prezentacji odpowiada lokalizacji wzdłuż nowo projektowanej linii kolejowej.

DRUGI ETAP KONKURSU

Przedmiotem II etapu konkursu będzie przygotowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność nowej linii PKM Południe dla przyszłych użytkowników. Zadanie będą realizować interdyscyplinarne zespoły, liczące co najmniej pięciu członków. W każdej drużynie obecny musi być reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Zgłoszenia składu zespołów przyjmowane będą do 20 września br. do godz. 12:00 na adres e-mailowy Sekretarza konkursu – elzbieta.marczak@pg.edu.pl. Ogłoszenie konkursu nastąpi nie później niż 1 października br., natomiast zgłoszenia będą przyjmowane 30 stycznia 2023 r. w godz. 11:00-12:00 przez Sekretarza konkursu (sala 368, PG).

Dodatkowe pytania można kierować do koordynatorów uczelnianych:

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do II etapu:

 

Regulamin konkursu


Formularz zgłoszeniowy


Wzór umowy