Jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak najbardziej przyjazna mieszkańcom i środowisku? 

grafika konkurs PKM i FarU

W ramach konkursu organizowanego przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA i Uczelnie Fahrenheita, studenci uczelni wchodzących w skład FarU zostali zaproszeni do opracowania propozycji rozwiązań i koncepcji funkcjonowania przyszłych przystanków PKM Południe, zgodnie z pełnym tytułem konkursu: „KOLEJ NA POŁUDNIE. Studium architektoniczno-urbanistyczne kształtowania kolei pasażerskiej przyjaznej środowisku i mieszkańcom”.

 

PIERWSZY ETAP KONKURSU


Celem pierwszego etapu było opracowanie studium architektoniczno-urbanistycznego, który obejmuje rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wykonane z uwzględnieniem aspektów społecznych oraz środowiskowych i zawiera innowacyjne rozwiązania technologiczne, również te nieodnoszące się wprost do samego transportu, jak np. efektywność energetyczna czy generacja energii.
 
Organizatorem technicznym był Wydział Architektury PG. Do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych planowanych przystanków PKM i udziału w konkursie zostali zaproszeni studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura. 


Laureatów I etapu konkursu poznaliśmy 29 czerwca 2022 r. Nagrodzone zostały 3 projekty, a 5 otrzymało wyróżnienia. Wyróżnienia są równorzędne, a kolejność ich prezentacji odpowiada lokalizacji wzdłuż nowo projektowanej linii kolejowej.

Prace finalistów
 

 

DRUGI ETAP KONKURSU


Przedmiotem II etapu konkursu jest przygotowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność nowej linii PKM Południe dla przyszłych użytkowników. 

Zadanie to realizują interdyscyplinarne zespoły, liczące co najmniej pięciu członków. W każdej drużynie obecny musi być reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Zwycięska praca - II etap konkursu Kolej na Południe

Fragment zwycięskiego projektu II etapu konkursu „KOLEJ NA POŁUDNIE".

Finał II etapu odbył się 8 lutego 2023 r. - nagrodzone zostały 3 projekty.

Zwycięskie projekty

Regulamin II etapu konkursu

 

PKM POŁUDNIE – o projekcie:

To wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego oraz gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przygotowywany przez samorządową spółkę PKM SA projekt zakłada budowę nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do planowanego w Węzła Kowale, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Obecnie powstaje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe PKM Południe, które pod koniec 2023 r. nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji projektu oraz optymalnego etapowania całej inwestycji.

Więcej informacji na dedykowanej projektowi PKM Południe stronie internetowej:
https://pkm-poludnie.pl/