„Nagroda Uczelni Fahrenheita” – doceniamy Wasze zaangażowanie

Nagroda FarU grafika

 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach utworzonego związku Uczelni Fahrenheita (FarU) ustanowiły specjalne wyróżnienie, które ma na celu docenienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich.

„Nagroda Uczelni Fahrenheita” może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej.

Konkurs złożony jest z dwóch etapów. Dla twórców najwyżej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe ufundowane przez FarU - nawet w wysokości 9 tys. zł brutto.

WYMOGI FORMALNE

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć:

  • Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita;
  • Samorządy/Parlamenty/Rady studentów Uczelni Fahrenheita,
  • Samorządy/Parlamenty/Rady doktorantów Uczelni Fahrenheita
  • Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami, studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 20 stycznia 2023 r. W formularzu należy opisać zwięźle postać Autora wniosku indywidualnego lub Zespół oraz istotę inicjatywy.

Warunkiem koniecznym zgłoszonego przedsięwzięcia jest jego innowacyjny i trwały charakter, co pozwoli na jego kontynuację w latach kolejnych, a także wpływ wywarty na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym.

Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które były realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

ETAPY KONKURSU

I.  Przyjmowanie zgłoszeń  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 20 stycznia 2023 r.

II.  Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.

III.  Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2023 roku.

Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w rocznicę urodzin Gabriela Fahrenheita.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy