„Kolej na Południe” z Nagrodą Uczelni Fahrenheita

Interdyscyplinarność w praktyce, realizowana przez wykładowców i studentów, połączona z implementacją efektów prac zespołowych do otoczenia gospodarczego to podsumowanie innowacyjności II etapu konkursu „Kolej na Południe”. Inicjatywa została zgłoszona do konkursu Nagroda Uczelni Fahrenheita i zwyciężyła w jednomyślnym głosowaniu członków Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita podczas posiedzenia 13 lutego br.  

 

Zgodnie z ideą dwuetapowego konkursu „Kolej na Południe”, studentki i studenci z trzech uczelni utworzyli zespoły, których zadaniem było opracowanie koncepcji funkcjonowania przyszłych przystanków PKM Południe. W każdej drużynie musiał być co najmniej jeden reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugi etap, którego realizacja była przedmiotem zgłoszenia do Nagrody FarU, zakończył się w 2023 roku, a jego efektem były propozycje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność nowej linii PKM Południe dla przyszłych użytkowników. Uczestnicy spotykali się nie tylko indywidualnie w grupach projektowych, ale także brali udział w warsztatach tematycznych, organizowanych na kampusach trzech uczelni. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Pomorska Kolej Metropolitalna.

Zobacz prace finałowe 


Inicjatywa przyczyniła się do międzyuczelnianej integracji także kadry naukowej zaangażowanej w realizację przedsięwzięcia. Współpraca pomiędzy wykładowczyniami i wykładowcami trwa do dzisiaj, także przy innych projektach ukierunkowanych na przestrzeń publiczną, angażujących otoczenie gospodarcze. 

Kapituła Nagrody Uczelni Fahrenheita doceniła innowacyjność, trwały charakter oraz zakres oddziaływania inicjatywy na społeczności trzech uczelni w tegorocznej edycji konkursu. Laureatami zostali:

Z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska 
 • dr inż. Maciej Tankiewicz

Z Politechniki Gdańskiej - Wydział Architektury:

 • dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG 
 • dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
 • dr inż. arch. Elżbieta Marczak

Z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • dr Maciej Tarkowski, Wydział Nauk Społecznych
 • dr inż. Anna Gołąbiewska, Wydział Chemii

Nagroda zostanie wręczona 26 maja podczas 3. Pikniku Nauki Fahrenheita.

Wyróżnienie honorowe

Kapituła Nagrody przyznała również wyróżnienie honorowe zespołowi, który zgłosił do konkursu wykłady „GDZIE, CZEGO i JAK uczyć się po liceum?” zorganizowane dn. 11.10.2023 r. Inicjatywa zatytułowana „Trójmiejskie wykłady profesorskie” miała na celu odwrócenie trendu malejącej liczby kandydatów na studia. Pomysłodawcy chcieli przedstawić uczniom perspektywy uczelni od strony absolwentów i profesorów, z naciskiem na organizację, kierunki studiów, trendy i problemy w aktualnie prowadzonych badaniach, z uwzględnieniem działalności w obszarze kultury oraz sportu.

W odpowiedzi na pozytywną reakcję uczestników wydarzenia oraz statystyki z transmisji live, inicjatorzy planują kolejne edycje już w 2024 roku. 

Skład wyróżnionego zespołu:

 • prof. dr. hab. Michał Woźniak, Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. inż. Joanna Mytnik, Centrum Nowoczesnej Edukacji PG
 • dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. PG, Wydział Chemii
 • mgr inż. Mariusz Wtulich, doktorant Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

fot. K. Zygmunt