"Mistrzowie współpracy Fahrenheita"
- konkurs dla kół naukowych

konkurs FarU - grafika

 

Ideą oraz głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni – członków Uczelni Fahrenheita. 

 

Celem konkursu jest zachęcenie studentek, studentów, doktorantek i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, a także przybliżenie idei i misji FarU.

Pierwsza edycja konkursu zakończyła się uroczystą galą ogłoszenia wyników:

Relacja z gali finałowej 2022

gala finałowa Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Zwycięskie projekty I edycji konkursu:

Mural Zdrowia Psychicznego – I miejsce
Stworzenie muralu z chwytliwym sloganem oraz QR kodem do dedykowanej witryny z informacjami, gdzie szukać pomocy psychologicznej.
ProBe’r – II miejsce
Uwarzenie, z wykorzystaniem tradycyjnych metod, piwa bezalkoholowego w stylu berliner weisse, o właściwościach napoju izotonicznego, korzystając przy tym z nowoczesnych odmian drożdży i technik prowadzenia procesu.
Konferencja „Co dalej?” – III miejsce
Konferencja zbudowana z wykładów, dyskusji, warsztatów oraz wystaw prac naukowych i artystycznych studentów. Zakres tematów: relacje interpersonalne, ochrona przyrody, kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, czym w obecnych czasach jest życie i śmierć. Odpowiedź na nową rzeczywistość.

 

Zapraszamy do śledzenia strony FarU i udziału w kolejnej edycji konkursu!

 

Informacje dotyczące pierwszej edycji konkursu

Rektorzy Uczelni Fahrenheita ufundowali nagrody finansowe na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów realizacji zgłoszonego projektu. Pula nagród wynosiła 22 tys. zł.

 Uczestnicy konkursu mogli zgłosić projekt w następujących kategoriach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inna 

lub dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, studia literackie, kulturoznawstwo i religioznawstwo, studia artystyczne),
 • inżynieria i technologia (architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, technologia informacyjno-komunikacyjna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka),
 • nauki medyczne i o zdrowiu (farmakologia i farmacja, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu),
 • nauki rolnicze (leśnictwo, rolnictwo i ogrodnictwo, żywienie i technologia żywności, nauki weterynaryjne, nauki o zwierzętach i rybołówstwo),
 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, badania bezpieczeństwa, nauka o komunikacji i mediach, politologia i administracja publiczna, studia zarządzania i jakości, prawo, socjologia, edukacja, prawo kanoniczne, psychologia),
 • nauki przyrodnicze (astronomia, informatyka i informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i pokrewne nauki o środowisku),
 • teologia,
 • sztuka (film i teatr, muzyka, sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki).

Formularz konkursowy składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała informacje ogólne, w których należało podać: tytuł projektu, nazwy kół naukowych składających projekt, dane osobowe kierownika lub kierowniczki projektu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), skład zespołu realizującego projekt (maksymalnie 10 osób), terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz miejsce wykonywania projektu. Konieczne było również oznaczenie kategorii konkursowej lub dyscypliny naukowej.

W części drugiej należało przedstawić opis i zakres oddziaływania projektu (maks. 1500 znaków ze spacjami), cel projektu (maks. 1500 znaków ze spacjami), oczekiwane rezultaty (maks. 1500 znaków ze spacjami) oraz innowacyjność projektu (maks. 500 znaków ze spacjami).

Kalendarium:

 • od 15 października do 20 listopada – przyjmowanie zgłoszeń,
 • od 21 listopada do 7 grudnia – ocena prac, obrady komisji konkursowej,
 • 16 grudnia – ogłoszenie wyników.

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Do formularza zgłoszeniowego należało dołączyć załączniki: wypełniony harmonogram projektu, budżet projektu oraz opinię opiekuna koła naukowego, według wzorów znajdujących się poniżej.

 

Harmonogram konkursowego projektu

 

Budżet konkursowego projektu

 

Opinia opiekuna koła naukowego

 

Sprawozdanie z projektu

 

Pytania i odpowiedzi