Nowe kategorie i kolejni Mistrzowie współpracy. Poznaj zwycięzców!

Za nami rozstrzygnięcie II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita. Po raz pierwszy zgłoszenia przyjmowano w dwóch kategoriach i powiększyło się grono laureatów. Nagrody wręczono aż 6 zespołom podczas gali ogłoszenia wyników 8 grudnia br. w  Atheneum Gedanense Novum GUMed.

 

Finał zainaugurował gospodarz wydarzenia, dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreślił istotę działania w duchu współpracy, której celem jest także poprawa warunków czy możliwości funkcjonowania społeczeństw.

dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed podczas gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

W kolejnym wystąpieniu prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, zwróciła uwagę nie tylko na aspekt podejmowania międzyuczelnianych inicjatyw, ale też rozwijania umiejętności składania i prowadzenia projektów w perspektywie pozyskiwania środków w przyszłości, podczas kariery naukowej czy zawodowej. Zaprosiła również wszystkie grupy projektowe do udziału w warsztatach, które Uczelnie Fahrenheita zorganizują jesienią 2024 roku. Warsztaty dedykowane uczestnikom konkursu mają być stałym elementem towarzyszącym tej inicjatywie.

Podczas gali wszystkie zespoły miały okazję krótko przedstawić zgłoszone pomysły. W tegorocznej edycji wpłynęło 12 wniosków, złożonych przez 131 osób zrzeszonych w 28 kołach naukowych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

W kategorii projekty o charakterze naukowo-badawczym:

 • W pogoni za nowym lekiem przeciwgrzybiczym - Partrycyna B vs Amfoterycyna B
 • Badanie wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca
 • Antystarzeniowa terapia genowa dla ludzkich fibroblastów skóry
 • BrainSync

W kategorii projekty o charakterze oddziaływania społecznego:

 • POŻĄDAJ... i nie zarażaj
 • EKO-Kaszuby FarU: Innowacyjny Projekt Integracji, Edukacji i Ochrony Szlaku Pętli Jezior Raduńskich
 • Włącz Żółty Wiadukt                                            
 • Nurse Logibike” – logistyczne wsparcie pracy pielęgniarki środowiskowej
 • 15-minute City
 • Kampania na rzecz świadomości edukacyjnej obejmująca choroby rzadkie w grupie pacjentów pediatrycznych
 • Modowe Zero Waste
 • Kampania Społeczna “Dziękuję Ci, Ciało”

zdjęcie grupowe - uczestnicy gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Największą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszeń uzyskał projekt zatytułowany „Badanie wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca”, zgłoszony przez koła naukowe SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed, Stream of Thoughts z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Data Science Club z PG. Projekt tym samym uzyskał I miejsce w kategorii projektów o charakterze naukowo-badawczym.

Jeszcze to do nas nie dotarło. Znaleźć się na podium to już byłaby ogromna radość, a co dopiero być zwycięzcą – komentuje Paweł Siuciak, koordynator projektu. – Chcemy zrobić badania, których normalnie nie wykonuje się rutynowo, jeszcze biorąc pod uwagę taką grupę badaną.

Paweł Siuciak koordynator projektu dot. badania wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca

Planowane przedsięwzięcie ma na celu ocenę wpływu wysiłku e-sportowego na stan i organizm topowych zawodników profesjonalnych drużyn e-sportowych, jak również promocję zdrowego stylu życia. Liczba e-sportowców w skali światowej wynosi ponad 3 miliony i jak podkreślają pomysłodawcy, istnieją liczne przesłanki wskazujące na dużą potrzebę edukacji w tej grupie (m.in. ze względu na deprywację snu czy nieprawidłowe odżywianie). Badaniem zostaną objęci gracze podczas turnieju organizowanego przez Kinguin Esports Lounge Gdańsk.

Drugie miejsce w tej kategorii zajął projekt „BrainSync” autorstwa Międzyuczelnianego Koła Naukowego Neuropsychologii i Neuronauki Cerebrum (GUMed, PG i UG), który obejmuje przeprowadzenie badania aktywności elektrofizjologicznych skupienia i wyższych funkcji mózgu poprzez jednokanałowy interfejs mózg-komputer wśród studentów Uczelni Fahrenheita. Po analizie wyników metoda potencjalnie może zostać wykorzystana w terapii zaburzeń uwagi.

zdjęcie reprezentantów projektu "BrainSync" podczas gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Na trzecim miejscu uplasowało się „W pogoni za nowym lekiem przeciwgrzybiczym. Partrycyna B vs Amfoterycyna B” zgłoszone przez Studenckie Koło Naukowe „Biochemicy” (GUMed) i Koło Studentów Biotechnologii (PG). Celem projektu jest izolacja oraz zbadanie wpływu światła, temperatury, pH, ultradźwięków, tlenu z powietrza na stabilność potencjalnego leku przeciwgrzybiczego Partrycyny B (ParB), w porównaniu do szeroko stosowanego leku Amfoterycyny B (AmB).

Reprezentantki grupy projektowej pracującej nad nowym lekiem przeciwgrzybiczym

Z kolei najwyższe miejsce podium w kategorii projektów o charakterze oddziaływania społecznego przyznano autorkom zgłoszenia „Włącz Żółty Wiadukt”, reprezentującym koła naukowe Digital Architecture Lab z PG oraz SKN Gospodarki Przestrzennej z UG.

Projekt podkreśli znaczenie miejsca poprzez edukację oraz zabawę - podczas warsztatów oraz gry, w której również młodsze pokolenia poznają historię i retrospekcję terenu. Uczestnicy poznają mniej znane zakątki miasta, otrzymają edukację o historii, wydarzeniach i elementach dziedzictwa kulturowego, które można odnaleźć w przestrzeni trzech dzielnic - Śródmieścia, Aniołek i Młynisk – podkreślają pomysłodawcy we wniosku.

Głównym celem będzie wypracowanie koncepcji Żółtego Wiaduktu dostępnego, przyjaznego i otwartego dla wszystkich na drodze integracji społeczności akademickiej i lokalnych grup społecznych.

Pomysłodawcy projektu "Włącz Żółty Wiadukt" podczas gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Kolejnym nagrodzonym projektem jest Kampania Społeczna „Dziękuję Ci Ciało”, pomysłu Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Vertex (PG) i Naukowego Koła Seksuologii Ars Amandi (UG). Głównym celem jest zwrócenie uwagi odbiorców na to, co zawdzięczamy organizmowi i jego działaniu, nie ograniczając się do kształtu, masy, kulturowych standardów czy wieku.

Ciało to fascynujący sposób, aby jednocześnie zjednoczyć społeczeństwo (w końcu wszyscy je posiadamy!), ale też pozwolić jednostkom poczuć indywidualność, podkreślić wyłączność więzi, jaką każdy z nas ma ze swoim ciałem, jedynym, w którym jest nam dane funkcjonować. Stawiając ciało w centrum kampanii, chcemy oddziaływać na różne sfery życia człowieka – zdrowie psychiczne, jakość relacji społecznych, a także seksualnych – czytamy we wniosku konkursowym.

Reprezentanci projektu Kampania Społeczna "Dziękuję Ci Ciało" podczas gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

W gronie laureatów znaleźli się również autorzy propozycji „Modowe zero waste” z SKN Zdrowia Środowiska i Epidemiologii (GUMed), Digital Architecture Lab (PG) oraz Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe Koło Chemików i Koło Naukowe Ochrony Środowiska z UG. Studenci zwrócili uwagę na statystyki, takie jak liczba produkowanych tekstyliów trafiających na wysypiska śmieci czy też niski procent materiałów wykorzystywanych do produkcji odzieży, jaki trafia do recyklingu. Celem projektu jest edukowanie, zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy na temat nadwyżkowej produkcji, dużej ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz odpadów w biznesie modowym.

Do udziału w konkursie skłoniło nas wywarcie wrażenia na społeczeństwie, że ich działania i decyzje mają wpływ na środowisko i zachęcenie do zakupu ubrań w drugim obiegu – wyjaśnia Igor Gaszyński, członek zespołu.

Wystąpienie członków grupy projektowej "Modowe zero waste" podczas gali ogłoszenia wyników II edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Nagrody w obu kategoriach wręczyli dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich Politechniki Gdańskiej, prof. Sylwia Mrozowska, prorektorka ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

Nagrodzone zespoły startują z realizacją w styczniu i muszą wykorzystać środki do końca 30 października 2024 roku. 

Fot. GREGMAR