Potencjał Związku Uczelni

Związek Uczelni w Gdańsku oparty jest na silnych, wysokospecjalistycznych kompetencjach jego członków. Potencjał FarU to 44 tys. studentów, niemal 4 tys. pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz ponad 1700 doktorantów.

Kadrę akademicką tworzą naukowcy należący do światowej czołówki – aż 43 z nich zaliczono do grona 2 proc. najbardziej wpływowych badaczy na świecie w rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda.

Badacze uczelni członkowskich prowadzą działalność naukową łącznie w 31 dyscyplinach. W latach 2019-2020 GUMed, PG i UG realizowały wspólnie 21 grantów finansowanych m.in. z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Agencji Badań Medycznych.

 

Dotychczasowe inicjatywy konsolidacyjne

Warto przypomnieć, że pierwsze działania zmierzające do integracji gdańskich uczelni trwają już od początku lat 90. ubiegłego stulecia. To wówczas powstały dwie najważniejsze, wspólne inicjatywy – Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Zarówno TASK, jak i gdańska biotechnologia korzystają w pełni z potencjału tworzących je uczelni, co czyni je unikatowymi i konkurencyjnymi instytucjami na polskiej mapie akademickiej. 

Kolejną cenną inicjatywą jest uwspólnienie zasobów bibliotecznych w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Warto również wspomnieć Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska, które utworzone decyzją trzech rektorów w 2002 r. przez kolejne lata realizowała wspólne, interdyscyplinarne projekty badawcze i edukacyjne w szeroko pojętej ochronie środowiska.