Energia przyszłości

banner Energia przyszłości

 

Zapraszamy studentów i doktorantów GUMed, PG i UG do udziału w konkursie „Energia przyszłości”, gdzie wygrać można do 30 tys. zł na realizację pomysłu oraz wyjazd na zagraniczną konferencję!

 

Konkurs „Energia przyszłości” to inicjatywa promująca wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii, skierowana do studentów i doktorantów FarU. Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji pomysłów ukierunkowanych na szeroko pojętą ideę „energii przyszłości”, popularyzację wiedzy z zakresu zrównoważonej energii, ale też promowanie międzyuczelnianej współpracy członków społeczności tworzących Uczelnie Fahrenheita.

Zgłoszenia zespołów przyjmujemy do 30 maja br. Partnerem konkursu jest firma Aramco. 

Na czym polega konkurs? 

W ramach konkursu zespoły reprezentowane przez studentów i/lub doktorantów FarU mogą zgłosić pomysł wybierając z trzech kategorii: 

  • Prototyp innowacyjnego urządzenia; 
  • Film promujący rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej); 
  • Kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu upowszechnianie wśród studentów wiedzy w zakresie paliw przyszłości oraz odnawialnej energii. 

W każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierze do trzech pomysłów, na które zostanie przyznane dofinansowanie na realizację, a budżet jest zależny od kategorii i wynosi:  

  • do 30 000- zł w przypadku kategorii I „prototyp”, 
  • do 4 000,- zł w przypadku kategorii II „film”, 
  • do 20 000,- zł w kategorii III „kampania informacyjno-edukacyjna”. 

Co można wygrać?  

Nagroda główna to wyjazd na zagraniczną konferencję poświęconą tematyce zrównoważonej energii, a wybrane zespoły otrzymają wspomniane dofinansowanie na realizację swoich pomysłów.

Jak wziąć udział? 

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu należy zorganizować zespół, który może składać się z maksymalnie 6 osób. Warto pamiętać, że w zespole muszą znaleźć się co najmniej dwie osoby pochodzące z różnych uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita: GUMed, PG lub UG. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Termin naboru został wydłużony i pomysły można zgłaszać do 31 maja!

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

BUDŻET PROJEKTU

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

ANALIZA RYZYK