Perspektywy dla Uczelni Fahrenheita - podcast z Rektorami FarU

Teraźniejszość i przyszłość Uczelni Fahrenheita jest tematem trzeciego odcinka podcastu z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”. O  etapach federalizacji, planach i wyzwaniach rozmawiali wyjątkowi goście – rektorzy trzech uczelni tworzących związek: prof. dr. hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN – rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr. hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr. hab. Piotr Stepnowski, członek korespondent PAN – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie poprowadził Dariusz Szreter, dziennikarz tygodnika „Zawsze Pomorze”.


Potencjał federalizacji trzech uczelni

Idea połączenia tych trzech uczelni ma rodowód co najmniej kilkunastoletni, faktyczne działania prowadzące do przyszłej federalizacji to kwestia ostatnich dwóch lat. Działaniom prawnym, mającym na celu sformalizowanie związku, towarzyszyło rosnące przekonanie społeczności wszystkich trzech uczelni o tym, że dalszy rozwój w pojedynkę przestaje być na tyle efektywny, żeby można było realnie konkurować, czy być obecnym w nauce europejskiej czy światowej.

Federalizacja pozwoli na synergiczne połączenie potencjałów trzech uczelni zarówno na płaszczyźnie badań interdyscyplinarnych, współkorzystania z aparatury badawczej, czy pozyskiwania funduszy. Przeprowadzono już wstępne symulacje, z których wynika, że gdyby federacja trzech największych gdańskich uczelni poddała się wspólnie ocenie wg kryteriów Rankingu Szanghajskiego znalazłaby się na 566. miejscu, co oznacza skok o 300 miejsc w stosunku do obecnej pozycji Politechniki Gdańskiej w tym zestawieniu. Dzięki federalizacji wzrośnie również siła gdańskiego ośrodka na akademickiej mapie Polski, a samo miasto może zyskać dodatkową markę – metropolii akademickiej.

Federacja nie oznacza jednak zniesienia autonomii poszczególnych uczelni. Władze, budżety, senaty, wydziały, studia pierwszego i drugiego stopnia – to wszystko pozostanie odrębne.
 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Podcast FarU #3 

 

Niech żyje nauka

Swego rodzaju krokiem do wyjścia nauki „w miasto”, zamanifestowania na zewnątrz obecności środowiska akademickiego, ma być wspólne otwarcie roku akademickiego wszystkich gdańskich uczelni wyższych z przemarszem ul. Długą i odczytanie “Gdańskiego Manifestu Nauki” na schodach Ratusza Głównego Miasta. Drugą częścią obchodów będzie wydarzenie w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie kulminacyjnym punktem będzie wykład prof. Szymona Malinowskiego “Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny”. Wydarzenie odbędzie się 1 października.