Stypendia

Grafika Stypendia im. D. Fahrenheita 2023


Trwa rekrutacja do trzeciej edycji programu stypendialnego!

Jesteś doktorantem i prowadzisz interdyscyplinarne badania naukowe? Chcesz odbyć roczny staż w jednej z najlepszych uczelni Polski północnej? Ta oferta jest dla Ciebie. 

 

Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy. Wybór tego urodzonego w Gdańsku światowej sławy fizyka, inżyniera i twórcy skali temperatury używanej w wielu krajach na całym świecie, ma na celu ukazanie wizji Gdańska jako miasta otwartego, ambitnego i inwestującego w naukę. 

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU. 

O programie najlepiej opowiedzą stażyści z pierwszej edycji – Anna, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego, Maria, z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco oraz Stabak, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach.

zaślepka

 

Terminarz:

  • termin składania aplikacji: 15 września 2024
  • termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024
  • termin realizacji stażu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

Korzyści z uczestnictwa w programie stypendialnym:

  • odbycie rocznego stażu w jednej z uczelni FarU
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej
  • zwrot kosztów podróży do kwoty 6 500 zł
  • stypendium w kwocie 6 500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • zdobycie międzynarodowego doświadczenia
  • nawiązanie nowych kontaktów.

Program stypendialny jest wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin

 

Scholarship agreement

 

Data protection clause

 

Baza Opiekunów stypendysty FarU

 

Formularz rejestracji w bazie Opiekunów stypendysty FarU

 

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Uchwała nr LXVI/1707/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 25 września 2023 r. pod poz. 4297 na stronie: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/4297/

-------------------------------------------------------------------------

Pierwsza edycja

Laureaci pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy:

Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego. Podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Planowane prace badawcze będą dotyczyć projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku.

Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru.

Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot i wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych.

-------------------------------------------------------------------------

Laureaci drugiej edycji:

José Daniel da Silva Fonseca z Uniwersytetu Pernambuco w Brazylii. Głównym celem prowadzonych przez niego badań jest wykorzystanie materiałów zawierających węgiel pochodzących z wytłoków trzciny cukrowej i włókien miskanta w celu zwiększenia absorpcji składników odżywczych przez roślinę energetyczną, miskant.
Uczelnia przyjmująca: Politechnika Gdańska

Dipankar Das z Uniwersytetu Tripura. Podczas stażu chce skupić się na rozwoju materiałów budowlanych na bazie geopolimerów niezawierających cementu, wspierających zrównoważone środowisko.
Uczelnia przyjmująca: Uniwersytet Gdański

Agnes Venema z Uniwersytetu Maltańskiego i Narodowej Akademii Wywiadu „Mihai Viteazul”, a celem jej badań jest udzielenie wskazówek organom wywiadu i organom ścigania, jak korzystać ze sztucznej inteligencji oraz identyfikować osoby w zatłoczonych przestrzeniach jako skuteczne i efektywne narzędzie w arsenale antyterrorystycznym.
Uczelnia przyjmująca: Uniwersytet Gdański