Stypendia

Grafika Stypendia im. D. Fahrenheita 2023


Rekrutacja do drugiej edycji programu stypendialnego została zakończona. 

 

Informacje dotyczące oferty programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy:

Jesteś doktorantem i prowadzisz interdyscyplinarne badania naukowe? Chcesz odbyć roczny staż w jednej z najlepszych uczelni Polski północnej? Ta oferta jest dla Ciebie. 

Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy. Wybór tego urodzonego w Gdańsku światowej sławy fizyka, inżyniera i twórcy skali temperatury używanej w wielu krajach na całym świecie, ma na celu ukazanie wizji Gdańska jako miasta otwartego, ambitnego i inwestującego w naukę. 

Program stypendialny jest wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU. 

O programie najlepiej opowiedzą obecni stażyści – Anna, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego, Maria, z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco oraz Stabak, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach.

zaślepka

 

Fundator stypendiów Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję o zmianie terminu do złożenia wniosku oraz daty ogłoszenia wyników konkursu.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku wyłącznie w terminie do 15 września, zaś ogłoszenie wyników następuje w dniu 15 października.

Aktualnie trwa proces legislacyjny Rady Miasta Gdańska, i z chwilą formalnego zatwierdzenia zmiany uchwały, terminy te zostaną skorygowane w dokumencie Regulaminu.
Mając na uwadze powyższe jako prawnie wiążące w postępowaniu konkursowym należy uznać wyłącznie wyżej wymienione terminy, a wnioski złożone po dacie 15 września nie będą rozpoznawane.

Terminarz:

  • termin składania aplikacji: 15 września 2023
  • termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2023
  • termin realizacji stażu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

Korzyści z uczestnictwa w programie stypendialnym:

  • odbycie rocznego stażu w jednej z uczelni FarU
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej
  • zwrot kosztów podróży do kwoty 6 500 zł
  • stypendium w kwocie 6 500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • zdobycie międzynarodowego doświadczenia
  • nawiązanie nowych kontaktów.

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Fundator stypendiów Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję o zmianie terminu do złożenia wniosku oraz daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin