Władze Związku Uczelni

Logotyp Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

prof. dr hab. Marcin Gruchała

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od 2016 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. ceniony nauczyciel akademicki i lekarz.

Przez całe życie zawodowe prof. Marcin Gruchała związany jest z macierzystą Uczelnią. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Od 2013 r. kieruje I Katedrą i Kliniki Kardiologii GUMed. Jako pełnomocnik rektora w latach 2009-2013 nadzorował budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej wysokospecjalistycznego obiektu szpitalnego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne prof. Gruchały obejmują: chorobę wieńcową, niewydolność serca, transplantację serca i mechaniczne wspomaganie krążenia. Ponadto specjalizuje się w zakresie czynników genetycznych i środowiskowych rozwoju miażdżycy i jej powikłań, a także hipercholesterolemii rodzinnej.

Jest jednym z członków Krajowej Rady ds. Kardiologii powołanej przez Ministra zdrowia, a także Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju działającej przy Wicepremierze i Ministrze rozwoju, pracy i technologii.

Logotyp Uniwersytet Gdański oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej prowadzi od ponad 20 lat, kierując zespołami najpierw na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej a od roku 2012 na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest współautorem ponad 190 artykułów naukowych, 12 patentów, 18 zgłoszeń patentowych oraz ponad 300komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Odbyła staże zagraniczne m.in.: w California Institute of Technology (USA), University of California at Berkeley (USA), Stanford University (USA), Hokkaido University (Japonia), Weizmann Institute (Izrael).

Od 2020 pełni funkcję Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Jest członkiem Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Strategii Pomorskiego Forum Terytorialnego, Rady Klimatycznej powołanej przy UN Global Compact Network Poland oraz Stowarzyszenia Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita.

Logotyp Politechnika Gdańska oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

mgr Katarzyna Zygmunt

Zastępca dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Absolwentka kierunku genetyka na Uniwersytecie Gdańskim. Z Politechniką Gdańską związana zawodowo od ponad 10 lat. Od 5 lat kieruje Działem Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (COD), który zajmuje się podniesieniem kompetencji oraz optymalizacją procesów obiegu dokumentacji w administracji Uczelni.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy na różnych stanowiskach w administracji uczelni. Specjalizuje się w optymalizacji tradycyjnego i elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o mechanizmy typu workflow. Koordynuje przepływ informacji i dokumentacji, wdraża oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na Politechnice Gdańskiej.

Przed podjęciem pracy na PG współpracowała z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska, Fundacją Ecobaltic, Foundation for Environmental Education, Regional Environmental Center, Environmental Partnership for Central Europe oraz firmami prywatnymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie planowania, realizacji, kontroli i rozliczania zadań składających się na realizację celów programów, a także we współpracy z innymi organizacjami, firmami i samorządem lokalnym.

Logotyp Politechnika Gdańska oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Członek Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor Politechniki Gdańskiej od 2019 r. Ceniony naukowiec i ekspert z zakresu konstrukcji mostowych, mechaniki i diagnostyki konstrukcji budowlanych, a także lubiany przez studentów pedagog i lider akademicki

Zanim został rektorem Politechniki Gdańskiej, wiodącego uniwersytetu technicznego w północnej Polsce, trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Międzynarodowe doświadczenie zbierał m.in. na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii, gdzie zdobył tytuł doktora, a następnie profesora nadzwyczajnego uczelni. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i 4 patentów, a w 2016 r. został też członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Krzysztof Wilde jest również jednym z doradców Ministra Edukacji i Nauki w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w polską naukę, a także przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. W swojej pracy jako rektor i naukowiec stawia na integrację świata nauki z biznesem, a także stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju młodym i zdolnym naukowcom.

Logotyp Uniwersytet Gdański oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Członek Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. We wrześniu 2020 r. został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Od 2006 r. kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008-2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG.

Zainteresowania naukowe prof. Stepnowskiego obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. W 2020 r. został zaliczony do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Zestawienie przygotował Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies..

Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych.

Logotyp Uniwersytet Gdański oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Członek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego

Logotyp Uniwersytet Gdański oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita
Logotyp Politechnika Gdańska oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

Sławomir Halbryt

Członek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Logotyp Politechnika Gdańska oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita
Logotyp Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

Paweł Orłowski

Członek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Przewodniczący Rady Uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Logotyp Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

Asystentka Przewodniczącego Zgromadzenia

Logotyp Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita

mgr Agata Pijagin-Piątkiewicz

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Logotyp Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Logotyp Związek Uczelni Fahrenheita