Wyszukiwarka aparatury badawczej

aparatura_faru

 

W ramach projektu grantowego pt. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni opracowano system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich, który ułatwia prowadzenie projektów i prac badawczych członkom społeczności Uczelni Fahrenheita.

W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2 strategiczne. Na podstawie analizy infrastruktury GUMed, PG i UG pod kątem wykorzystywanych technologii oraz zastosowań wyodrębniono 18 kluczowych kategorii, a także określono udział infrastruktury poszczególnych uczelni w każdej z nich.

Informacje prezentowane w bazie obejmują m.in. krótki opis aparatury, lokalizację danego aparatu, dane kontaktowe do opiekuna aparatu lub laboratorium a także informację do jakiego typu działalności aparatura może być wykorzystywana. Zasady udostępniania aparatury należy ustalać indywidualnie z opiekunem lub operatorem danego aparatu.

Pełnomocnicy systemu zarządzania aparaturą:

 

Przejdź do wyszukiwarki