„Release the energy” | Konferencja studencka | Nabór zgłoszeń

Zapraszamy całą społeczność akademicką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego do zgłaszania abstraktów i udziału w konferencji „Release the energy”, która odbędzie się 22 października br. – interdyscyplinarnie o energii, jej źródłach, zastosowaniach i oddziaływaniu!

 

Unia Studentów #FarU organizuje konferencję poświęconą m.in.:

  • odnawialnym źródłom energii
  • energii jądrowej
  • efektywności energetycznej
  • polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko

Zachęcamy do zgłaszania swoich referatów oraz posterów, a także do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach >> formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: https://faru.edu.pl/pl/release-energy

WIĘCEJ


Współorganizatorzy: Uczelniany Samorząd Studentów GUMed, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Uczelnie Fahrenheita