FarU business point ForU

Jedno Okno FarU

 

FarU - ForU
business point


Karina Tykarska
e-mail: biznes@faru.edu.pl
tel. 502 686 685 

Wspólny punkt kontaktu na poziomie Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita dla przedsiębiorców zainteresowanych kompleksową współpracą z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim.

 

  • dostęp do różnorodnych, kompleksowych usług badawczych i nowoczesnej infrastruktury trzech uczelni za pośrednictwem jednego okienka kontaktowego
  • kompleksowe wsparcie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych firm
  • możliwość tworzenia interdyscyplinarnych zespołów

Dla kogo?

  • duże przedsiębiorstwa
  • MŚP
  • start-upy
  • NGO