FarU business point ForU

Jedno Okno FarU

 

Jako przedsiębiorca jesteś zainteresowany rozpoczęciem współpracy z międzyuczelnianymi zespołami badawczymi? Chciałbyś zrealizować projekt z wykorzystaniem infrastruktury badawczej więcej niż jednej uczelni? 

 

Skontaktuj się z Brokerem Innowacji FarU:
Karina Tykarska
e-mail: biznes@faru.edu.pl
tel. 502 686 685

FarU business point  to tak zwane „jedno okienko” - jeden punkt kontaktu, w ramach którego trzy uczelnie przynależne do Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita są otwarte na współpracę z przedsiębiorcami. Powołanie Związku zapewniło nam pozycję jednego z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Zapraszamy do kompleksowej współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim!

Dlaczego warto współpracować z FarU?

 Dzięki nam zyskasz:

  • dostęp do różnorodnych, kompleksowych usług badawczych i nowoczesnej infrastruktury trzech uczelni za pośrednictwem „jednego okienka” – to jedyne takie rozwiązanie na polskim rynku
  • holistyczne wsparcie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych firm
  • możliwość tworzenia interdyscyplinarnych zespołów

Dla kogo?

  • duże przedsiębiorstwa
  • MŚP
  • start-upy
  • NGO