Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2023: Technologie, chemia i medycyna

Czas trwania konferencji:
18/05/2023 - 20/05/2023
Forma konferencji:
stacjonarna: Aula w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Organizatorzy:
 • Zakład Technologii Biomateriałów Politechniki Gdańskiej
 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej
 • Koło Naukowe ‘Materiały w Medycynie’ Politechnika Gdańska

Implantologia jako nauka rozwija się nieustannie i każdego roku wprowadzane są innowacje, modyfikacje oraz nowe odkrycia. W ramach proponowanej Konferencji stwarzamy możliwość zaprezentowania aktualnych postępów badań w formie wystąpień/plakatów oraz dyskusji dotyczących stosowanych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej implantologii. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z najnowszymi doniesieniami naukowymi z obszaru:

 • ortopedii,
 • kardiochirurgii,
 • inżynierii tkankowej,
 • inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej,
 • biomechaniki, 
 • aparatury medycznej.
   

Czytaj więcej... 

Powrót do listy konferencji