Baltic Nuclear Energy Forum stała się faktem

W stwierdzeniu, że Gdańsk stał się Europejską Stolicą Atomistyki, nie ma przesady. Pierwszy dzień konferencji Baltic Nuclear Energy Forum zgromadził wybitnych przedstawicieli świata nauki, ekspertów w zakresie energii atomowej i fizyki jądrowej oraz biznes zainteresowany partycypowaniem w powstawaniu pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.

 

Największe forum energetyki jądrowej w Polsce rozpoczęło się 18 marca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Obrady otworzyła Sylwia Molewska, prezeska fundacji Biznes dla Klimatu, współorganizatora konferencji:

- Nie planujemy rozmów na temat czy atom jest potrzebny czy nie jest - ten etap mamy już za sobą. Teraz czas, by porozmawiać o tym, jak to zrobić najlepiej, jakie technologie wybrać, jak to sfinansować, jak skutecznie zbudować synergię współpracy międzysektorowej pomiędzy biznesem, światem nauki i administracją publiczną, ale również skorzystać z doświadczenia innych krajów. O to nam chodzi.

Dyskusję o potrzebie zwrócenia się ku energii jądrowej rozpoczął Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który podkreślał istotność samej inwestycji z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz dostaw czystej energii. Podkreślał również, jak istotne jest, by w tym dyskursie nie zostało pominięte zdanie ludzi, zwłaszcza społeczności lokalnych.

Perspektywę lokalną przedstawili kolejno Beata Rutkiewicz Wojewoda Pomorski, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Piotr Borawski wiceprezydent Gdańska. Powstanie pierwszej elektrowni jądrowej właśnie na pomorzu jest ogromną szansą dla rozwoju regionu i będzie jednym z ważniejszych punktów w polityce gospodarczej.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podkreślił, że nie można zapomnieć o istocie edukacji oraz kształcenia kadr, które w przyszłości będą rozwijać polski sektor jądrowy. Jest to duże wyzwanie, na które, jak stwierdził rektor, Uczelnie Fahrenheita są gotowe. 

Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Poland, współorganizator konferencji, zwrócił też uwagę na to, że rozkwit energetyki jądrowej jest niezwykle istotnym elementem przy realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy dzień konferencji to również pogłębione debaty o roli energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego, roli wdrożenia technologii jądrowych w rozwoju gospodarczym kraju, dyskusja jak wybudować atom sprawnie i bez ryzyk – międzynarodowe doświadczenia, a także prelekcje przedstawicieli świata nauki oraz biznesu.

zdjęcie panelu dyskusyjnego podczas Baltic Nuclear Energy Forum

Polska ma unikalną, jako kraj pozycję w obszarze rozwoju energetyki jądrowej. Nie ma wątpliwości, że transformacja energetyczna musi przyspieszyć, ale trzeba to zrobić z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. To jest klucz do sensownej dekarbonizacji na całym świecie.

Materiał prasowy i zdjęcia: fundacja Biznes dla Klimatu.