Bazy danych bez tajemnic. Kolejne szkolenia dla pracowników Uczelni Fahrenheita

Pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu informacji bibliotecznej i bibliotekarze zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat baz danych mogą wziąć udział w wiosennej serii szkoleń online. Seminaria odbędą się 12 i 26 kwietnia br. o godz. 11:30. Ich organizatorem jest firma Elsevier.

Pierwsze z cyklu szkoleń nosi tytuł Dane – siła napędowa analiz i strategii. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładami raportów i analiz wykonanych w oparciu o dane Scopus, jak również dowiedzą się jak je samodzielnie wykonać. Dodatkowo poznają rozszerzone możliwości bazy, pozwalające na analizę danych zagregowanych na poziomie badacza, instytucji lub kraju. Rejestracja możliwa jest poprzez formularz dostępny na stronie https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cLJWdfjIRQ--hgSMbqsNkw.

Przybliżeniu oferty pełnotekstowej bazy ScienceDirect, w tym sposobów efektywnego wyszukiwania literatury naukowej różnego typu poświęcony będzie drugi webinar. W trakcie szkolenia ScienceDirect: bogactwo wiedzy  uczestnicy dowiedzą się, jak zawartość bazy może być wykorzystywana przez naukowców, nauczycieli akademickich i studentów, zarówno w procesach naukowych, jak i dydaktycznych. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_bbAXej75RJyAJUFFPLJEOQ.