Dyrektor FarU nagrodzona za współpracę z przedsiębiorstwami

Profesor Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę Primum Cooperatio im. profesora Bolesława Mazurkiewicza podczas tegorocznej gali konkursu Pomorski Pracodawca Roku. Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 3 czerwca 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, było stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

prof. Adriana Zaleska-Medynska

Statuetka Primum Cooperatio im. profesora Bolesława Mazurkiewicza przyznawana jest za efektywną i udaną współpracę pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego a reprezentantami sfery biznesowej i gospodarczej. Profesor Zaleska-Medynska została uhonorowana za swój wkład w rozwój systemów oczyszczania powietrza. Specjalistka prowadzi w tej dziedzinie badania naukowe, których wyniki posłużyły do konstrukcji i komercjalizacji urządzeń oczyszczających powietrze metodą fotokatalizy. Jej praca pozwoliła nie tylko poznać i zrozumieć związane z tym zjawiskiem procesy, ale również opracować służący do tego celu sprzęt od etapu projektu do gotowego produktu. W celu jego rozpowszechnienia został utworzony start-up, którego Profesor jest współzałożycielką.

Zapis filmowy transmisji dostępny jest na kanale YouTube Pracodawców Pomorza. Część dotycząca nagrody Primum Cooperatio im. profesora Bolesława Mazurkiewicza rozpoczyna się ok. 2:04:30.

Fotografie udostępniono dzięki uprzejmości organizatora gali organizacji Pracodawców Pomorza.