Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenia dla pracowników i doktorantów

Pracownicy naukowi i doktoranci zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu publikowania prac naukowych, a w szczególności publikacji w czasopismach naukowych mogli wziąć udział w cyklu szkoleń online. Seminaria, które odbyły się w dniach 12, 19 i 26 kwietnia br. dotyczyły poszczególnych etapów przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego – od jego planowania, pisania, przez wybór dobrego czasopisma do jego publikacji, aż po proces recenzji.

Pierwsze z cyklu szkoleń zatytułowane było Jak napisać artykuł naukowy. Podczas warsztatów omówiono zagadnienia takie jak: rola publikacji i wydawnictw naukowych, przygotowanie manuskryptu oraz zgłaszanie artykułu. Kolejne spotkanie pt. Mądry wybór czasopism dotyczyło kryteriów jakościowych i ilościowych, którymi należy się kierować, wybierając czasopismo. Określono m.in. czym warto kierować się, wybierając czasopismo do opublikowania swojej pracy oraz na co warto zwracać uwagę poza wskaźnikami bibliometrycznymi.

Szkolenie „Proces recenzji naukowej” Trzecie i ostatnie szkolenie online w zakresie przygotowania artykułów naukowych odbyło się 26 kwietnia br. Podczas spotkania omówiono temat recenzji, której poddawane są artykuły przed publikacją w rzetelnych czasopismach naukowych. Przedstawiono zasady realizacji recenzji i jej przebieg, jak również rady redaktorów i recenzentów, mówiące na co warto zwrócić uwagę, odpowiadając na uwagi zawarte w recenzji. Prowadząca warsztaty dr inż. Katarzyna Gaca-Zając wyjaśniła, czym jest recenzja naukowa, jakie są recenzje naukowej i jej etapy, jak są powoływani recenzenci oraz jak się powinno ustosunkowywać do recenzji naukowej.

Szkolenia przeprowadziła dr inż. Katarzyna Gaca-Zając – absolwentka University of Strathclyde, posiadająca blisko dekadę doświadczenia w pracy naukowej i dydaktycznej w Europie, specjalizująca się w chemii polimerów oraz w badaniu kinetyki reakcji chemicznych. Obecnie starszy konsultant klienta w firmie Elsevier, odpowiadająca za rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalistka w zakresie baz danych oraz rozwiązań firmy Elsevier dla naukowców. Pasjonuje się tematyką etyki w pracy i komunikacji naukowej, a także problematyką szeroko pojętej bibliometrii.