„Kluczowe wyzwania rozwojowe Pomorza”. Spotkanie na PG

W Sali Senatu PG odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Kluczowe wyzwania rozwojowe Pomorza”, gromadzące przedstawicieli polskiego parlamentu, władz administracyjnych i samorządowych województwa pomorskiego, nauki i przemysłu, a także ekspertów rozmaitych dziedzin. Wydarzenie odbyło się pod patronatem wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. 

 

– Młodzi, pomysłowi i ambitni uczniowie i studenci z Polski i zagranicy to szansa dla rozwoju Pomorza, ale najpierw trzeba ich do nas sprowadzić. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest utworzenie Uniwersytetu Fahrenheita, czyli federacji trzech najsilniejszych uczelni regionu: GUMed, PG oraz UG – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, otwierając obrady. – Od kilku lat tworzymy już silny Związek Uczelni Fahrenheita, ale nie możemy na tym poprzestać. Powinniśmy kroczyć ścieżką podobną do Unii Europejskiej, czyli właśnie do zawiązania federacji szkół wyższych, a w przyszłości utworzenia Uniwersytetu Fahrenheita. Jestem przekonany, że istotnie pomożemy w ten sposób budować silne Pomorze.

Spotkanie stanowiło kontynuację rozmów podjętych podczas pierwszego wydarzenia z cyklu, kiedy to omówione zostały pierwsze trzy kluczowe cele dla rozwoju regionu. Były to:

  • pomorski hub energetyczny – lider zielonej transformacji energetycznej,
  • morski hub logistyczny – zwiększenie dostępności i zdolności przeładunkowych portów morskich,
  • stocznie produkujące statki dla offshoru i transportu Oil & Gas

– Podejmując się misji promocji wyzwań rozwojowych wśród mieszkańców Pomorza inicjatorzy i organizatorzy naszych spotkań postanowili w gronie przedstawicieli władzy, nauki i gospodarki wybrać i zdefiniować 6–7 kluczowych celów dla rozwoju i przyszłości regionu – tłumaczy dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. – Ponieważ z tym przekazem chcemy również dotrzeć do najważniejszych polityków w państwie, uznaliśmy, że wskazane byłoby zasygnalizowanie w każdym temacie paru najważniejszych zadań, wymagających wsparcia decyzyjnego lub finansowego władz centralnych.

W agendzie drugiego spotkania przewidziano prezentację i opis kolejnych projektów, tym razem ze sfery poza gospodarczej, oraz ich rekomendacji, celem uzyskania wsparcia decyzyjnego i finansowego w ich rozwiązaniu.

  • utworzenie na Pomorzu Centrum Kompetencji Kwantowych i Sztucznej Inteligencji – projekt zaprezentował Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • federalizacja uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita – prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • utworzenie pomorskiego obszaru metropolitalnego – prof. Iwona Sagan, kierownik zakładu geografii społeczno-ekonomicznej UG
  • budowa nowej siedziby Opery Bałtyckiej w Gdańsku – dr Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Cykl organizowany jest wspólnie przez Pracodawców Pomorza oraz Politechniką Gdańską. 

fot. Krzysztof Mystkowski/PG