Kolej na Południe – wystartował II etap konkursu

Zespoły studentów z GUMed, PG i UG przygotują propozycje rozwiązań i koncepcje funkcjonowania przyszłych przystanków PKM Południe. Prace powstaną w ramach drugiego etapu konkursu Kolej na Południe, organizowanego wspólnie przez Uczelnie Fahrenheita (FarU) oraz Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM).


Inauguracja drugiego etapu i pierwsze warsztaty odbyły się w piątek 21 września br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczystość poprowadziła jedna z uczestniczek konkursu, Michalina Gryzio, studentka GUMed. 

Można powiedzieć, że teraz liczniki są wyzerowane, bo do każdego z ośmiu zespołów z finału I etapu dołączy pięciu uczestników z trzech uczelni – wyjaśniała dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan Wydziału Architektury PG  teraz dopiero będziemy negocjować w jakim stopniu wizje mogą zostać wprowadzone w życie, które elementy są najważniejsze, a o których być może jeszcze studenci nie pomyśleli.

Zadaniem uczestników będzie opracowanie szczegółowych koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla ośmiu projektów wybranych w I etapie. We wszystkich drużynach obecny musi być reprezentant każdej z  uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

– Ja się cieszę, że komunikacja publiczna nie jest ‘passe’ – mówił Grzegorz Mocarski, Prezes PKM SA – Jeździmy po ministerstwach, byliśmy w kilku instytucjach rządowych i wszystkim ten projekt bardzo się podoba. Mówią nam: myślicie po europejsku, skąd takie pomysły? W Polsce takich nie ma. A my czerpiemy od najlepszych.

Jednym z założeń konkursu Kolej na Południe jest wzmacnianie atrakcyjności kolei pasażerskiej dla użytkowników. Inwestycja PKM Południe nie tylko usprawni komunikację z południowymi dzielnicami Gdańska, ale również lepiej skomunikuje regionalną sieć kolejową ze stolicą województwa pomorskiego, o czym wspomniał podczas inauguracji Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

W uroczystości udział wzięli również: prorektorzy ds. studenckich - prof. Tomasz Smiatacz (GUMed) i prof. Barbara Wikieł (PG), prof. Sylwia Mrozowska, prorektor ds. współpracy i rozwoju (UG), prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu (GUMed), prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU oraz prof. Lidia Wolska, kierowniczka kierunku studiów zdrowie środowiskowe (GUMed).

W dalszej części spotkania studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawili wyzwania i problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznej. Poruszone aspekty zdrowia środowiskowego, psychologii zdrowia czy dostępności oddziałują zarówno na środowisko, jak i jakość życia mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z przestrzeni publicznej.

Prezentacje wygłosili: Agata Karczewska i Daria Szczygielska "Zdrowie środowiskowe w projektowaniu przestrzeni publicznej - czynniki warunkujące zdrowie"; Oliver Hirsz i Krzysztof Kovaćs „Nowe sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej – idea Green – Blue City”; Wiktoria Kucharek „Zdrowie środowiskowe w projektowaniu przestrzeni publicznej - wpływ roślinności na zdrowie i samopoczucie” oraz Aniela Brzezińska, Michalina Gryzio, Urszula Ostrowska i Justyna Święcicka "Psychologia Zdrowia w projektowaniu przestrzeni publicznej”.

Bezpośrednio po oficjalnej inauguracji rozpoczęły się pierwsze warsztaty, które zorganizował dr inż. Maciej Tankiewicz z Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, koordynator konkursu z ramienia Uczelni. Podczas zajęć uczestnicy zostali połączeni w interdyscyplinarne zespoły i pracowali nad rozwiązaniami użytkowymi przystanków. 
Zgodnie z harmonogramem zajęcia w ramach II etapu konkursu Kolej na Południe zaplanowane są do końca stycznia 2023 roku, a  zwycięzców tej edycji poznamy na początku lutego przyszłego roku.

fot. Paweł Sudara / GUMed
 

Obejrzyj prace nagrodzone w I etapie konkursu 

 

PKM POŁUDNIE – o projekcie:

To wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego oraz gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przygotowywany przez samorządową spółkę PKM SA projekt zakłada budowę nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do planowanego w Węzła Kowale, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Obecnie powstaje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe PKM Południe, które pod koniec 2023 r. nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji projektu oraz optymalnego etapowania całej inwestycji.

Więcej informacji na dedykowanej projektowi PKM Południe stronie internetowej:

https://pkm-poludnie.pl/