Konferencja Naukowa „III Gdańskie Dni Zdrowia” - relacja z wydarzenia

W dniach 19-21 kwietnia br. odbyła się Konferencja Naukowa „III Gdańskie Dni Zdrowia”. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych i cenionych postaci w dziedzinie zdrowia, architektury, biznesu medycznego, a także studentów i doktorantów z Polski i Litwy.

 

Pierwszego dnia konferencji, czyli 19 kwietnia, głównym tematem było - zdrowie psychiczne pacjentów na oddziałach szpitalnych. Omówione zostały doświadczenia lekarzy psychiatrów i psychologów.

Konferencję otworzył lic. Michał Bystram, główny przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, student Zdrowia Publicznego II stopnia; mgr Monika Serkowska współtwórczyni „Gdańskich Dni Zdrowia”, doktorantka Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz współkoordynator konferencji Dariusz Rystwej, student Zdrowia Publicznego – Zarządzanie w Systemie Zdrowia GUMed.

Sesję poprowadziła mgr Monika Serkowska. Pierwszą prelekcję wygłosiła lek. Agata Pieńkowska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed, a następnie dr Izabela Łucka, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku; dr Sylwia Barsow, koordynatorka Samodzielnego Zespołu Psychologów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; dr Katarzyna Wójtowicz z Działu Koordynacji Obsługi Pacjenta Onkologicznego UCK w Gdańsku; mgr Karolina Świątek, specjalistka ds. Analizy Dokumentacji Medycznej UCK, a także mgr Urszula Szybowicz prezes fundacji „Nie Widać Po Mnie”.

W drugim dniu wydarzenia odbyła się sesja poświęcona tematyce zdrowia miejskiego, prowadzona przez Dariusza Rystwej. Otwarcia sesji dokonali profesor dr hab. Przemysław Rutkowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed oraz Pani dr. inż. arch Magdalena Podwojewska, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Podczas sesji przedstawiono prezentacje dotyczące projektowania przestrzeni miejskich, biurowych oraz szpitali przyjaznych pacjentowi i pracownikom. W sesji wzięli udział znani naukowcy i eksperci: dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, kierownik Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Politechnika Gdańska; mgr inż. Arkadiusz Lendzion MBA, z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych UCK w Gdańsku; dr hab. inż. ach Rafał Janowicz, adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego Politechnika Gdańska, dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskigo Województwa Pomorskiego oraz mecenas Bogusław Wieczorek, Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations - Olivia Centre.

Po południu odbyła się sesja studencka i doktorancka, w której wzięło udział 15 prac naukowych studentów i doktorantów z Polski oraz 2 prace z Litwy.
Sesję poprowadziła lic. Monika Zając. Wszystkie prace prezentowane na sesji dotyczyły tematów związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów; ideą zdrowych miast oraz nowatorskim podejściem do ochrony zdrowia.

Zwycięzcami sesji okazali się Marcin Grajek w raz z Karoliną Bednarek, którzy zajęli pierwsze miejsce za pracę pt. „Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością ruchową w populacji polskich studentów – badanie pilotażowe”. Drugie miejsce przypadło Tomaszowi Rachwalskiemu za pracę pt. „Znaczenie tańca i ruchu w procesie zdrowienia”, a trzecie miejsce zdobyli Julia Szewczyk, Michał Świta, Sylwia Szelc, Anna Szuciak za pracę pt. „Problemy komunikacyjne w relacji lekarz-dziecko-rodzic”.

Wyróżnienie otrzymała natomiast mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska za pracę pt. „Praca na zdrowie. Sposoby budowania dobrostanu pracowników służb mundurowych na przykładzie więziennictwa”.

Dzień trzeci konferencji, czyli piątek 21.04, był poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju w ochronie zdrowia. Sesję poprowadził lic. Michał Bystram. Pierwszą prelekcję wygłosiła mgr Anna Janiczek EMBA, członkini zarządu Holo4Med, mgr Dariusz Szplit EMBA, Kierownik Działu Innowacji, Analityki i Wdrożeń Technologii Medycznych UCK w Gdańsku oraz mgr Urszula Łaskawiec, dyrektorka ds. szkoleń i rozwoju MediDesk. Prelegenci omówili wiele ważnych kwestii związanych z innowacjami i wdrażaniem nowych technologii w sektorze medycznym, a także zwrócili uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju pracowników w sektorze ochrony zdrowia.

W drugiej części dnia odbyła się sesja ProStudent, która z kolei skupiała się na wyjątkowych
i prospołecznych studentach z Polski, którzy swoją postawą i działaniem aktywnie zmieniają najbliższe otoczenie. W sesji wzięli udział między innymi lek. Łukasz Zaręba i lek. Piotr Strus, twórcy start-upu play.air, którzy współpracują z Innovations Hub Foundation; dr Łukasz Remisiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta Fulbright Poland; studentki psychologii Uniwersytetu Gdańskiego - Julita Kochanowska, zwyciężczyni konkursu „Mistrzowie Współpracy Fahrenheita” z projektem muralu Zdrowia Psychicznego Uczelnie Fahrenheita; Matylda Maksim, podwójna brązowa i srebna medalistka Guess Easter International Swim Meet Gzira; lic. Nadia Oleszczuk, działaczka na rzecz praw i pracy kobiet w Strajku Kobiet, nagrodzona 25under25 McKinsey & Company oraz Forbes w 2022 roku za swoją działalność społeczną. W sesji uczestniczyli również inż. arch. Krzysztof Ilnicki i inż. arch. Nikola Kalińska z Politechniki Gdańskiej. Każdy z prelegentów zaprezentował swoje projekty i inicjatywy, które w znaczący sposób wpływają na rozwój społeczności, a także na poprawę stanu zdrowia w Polsce.

Konferencję przygotował komitet organizacyjny i naukowy w składzie:

  • opiekun SKN „Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną” i Konferencji Naukowej „Gdańskie Dni Zdrowia” – dr Marlena Robakowska
  • lic. Michał Bystram; Dariusz Rystwej; mgr Monika Serkowska; mgr Marta Gallas; lic. Monika Zając; lic. Sebastian Mazurowski; Maciej Bugaj; Kamila Ackermann; Kamila Niedbała oraz Paulina Mikołajczyk.

Kontakt:

E-mail: gdanskhealthdays@gumed.edu.pl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gdanskie-dni-zdrowia/

Sponsorzy wydarzenia: Polpharma; PZWL; PZU Zdrowie; Ziaja; Uczelniany Samorząd Studencki GUMed

Patroni wydarzenia: Patronat honorowy Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała; Patronat Instytucjonalny Gdański Uniwersytet Medyczny; Uczelnie Fahrenheita; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego; Prezydent Miasta Gdańsk; Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry; Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilkiewicza w Gdańsku; Narodowy Fundusz Zdrowia

/materiał prasowy organizatorów/