„Nagroda Uczelni Fahrenheita” – doceniamy Wasze zaangażowanie

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach utworzonego związku Uczelni Fahrenheita (FarU) ustanowiły specjalne wyróżnienie, które ma na celu docenienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich. „Nagroda Uczelni Fahrenheita” może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Konkurs złożony jest z dwóch etapów. Dla twórców najwyżej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe ufundowane przez FarU.

WYMOGI FORMALNE

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć:

  • Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy studentów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita
  • Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami, studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 20 stycznia 2023 r. W formularzu należy opisać zwięźle postać Autora wniosku indywidualnego lub Zespół oraz istotę inicjatywy.

Warunkiem koniecznym zgłoszonego przedsięwzięcia jest jego innowacyjny i trwały charakter, co pozwoli na jego kontynuację w latach kolejnych, a także wpływ wywarty na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które były realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

DWA ETAPY KONKURSU

Komisja dokonuje wyboru trzech wybranych inicjatyw, w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU. Wybrane inicjatywy zostaną zgłoszone do II etapu, w którym zostaną przedstawione do publicznej oceny przed Kapitułę Nagrody – Zgromadzenie FarU podczas posiedzenia Kapituły na I Zgromadzeniu FarU w roku 2023 r. Ogłoszenie o wybranych inicjatywach wraz z zaproszeniem autorów zostanie zamieszczona na stronie Uczelni Fahrenheita na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Laureatowi (osoba/zespół) zostaje przyznana „Nagroda Uczelni Fahrenheita” w wysokości 9 tys. zł brutto, dla wyróżnionych (osób/zespołów) przewidziano nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto. Zwycięzca nagrody otrzymuje okolicznościowy dyplom i zostaje wpisany na „Listę laureatów Uczelni Fahrenheita” dostępnej na stronie FarU. Wręczenie nagrody ma uroczysty charakter i odbywa się w rocznicę urodzin Gabriela Fahrenheita.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin konkursu

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

grafika Ewa Niziołkiewicz/PG