Naukowcy FarU wśród najlepszych

Przedstawiciele władz Związku Uczelni Fahrenheita: członek Zgromadzenia FarU prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska z UG znaleźli się wśród 2% najlepszych naukowców na świecie według zestawienia przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.

W prestiżowym gronie najbardziej wpływowych uczonych obecnych jest łącznie ponad 60 naukowców z uczelni tworzących FarU. Zaliczono do niego 34 badaczy z Politechniki Gdańskiej, 15 z Uniwersytetu Gdańskiego i 13 z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ogółem spośród niemal 160 tysięcy najlepszych naukowców na świecie 726 reprezentuje Polskę. Lista wszystkich wyróżnionych dostępna jest na stronie zestawienia.

Ranking TOP 2% ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczba cytowań niezależnych oraz pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji.

Fot. Paweł Sudara/GUMed oraz mat. pras. UG