Niech żyje nauka! Pierwsze wspólne otwarcie roku akademickiego gdańskich uczelni wyższych

W sobotę, 1 października przy dźwiękach carillonów, władze rektorskie, senaty i społeczności akademickie 14 uczelni uroczyście otworzyły rok akademicki 2022/2023. To pierwsze takie wydarzenie w Gdańsku.


Wydarzenie Niech żyje nauka!, zainicjowane przez Uczelnie Fahrenheita, a zorganizowane wraz z Miastem Gdańsk, zgromadziło kilkuset naukowców, pracowników uczelni i studentów. Wśród gości uroczystego przemarszu znaleźli się: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Celem uroczystej parady ul. Długą było zamanifestowanie  jedności środowiska akademickiego i pokazanie, że współpraca uczelni oraz naukowców może przenieść wartościowe owoce dla całego społeczeństwa, a także wypromować Gdańsk jako miasto akademickie.
 

Obejrzyj wideo relację z wydarzenia!

 

W paradzie udział wzięli reprezentanci 14 gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego obecni byli przedstawiciele: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkoły Zdrowia, Ateneum – Szkoły Wyższej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – Wydziału Studiów Społecznych oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W imieniu środowiska akademickiego głos zabrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Chcemy wspólnie, w gronie społeczności akademickich gdańskich uczelni wyższych,  bliskich i znajomych, a także mieszkańców Gdańska zamanifestować wolność i solidarność, wartości jak żadne inne wpisujące się w piękną tradycję naszego miasta. Ta synergia jest niezwykle ważna. Nie ma prawdziwie akademickiego miasta bez silnych uczelni, tak jak nie ma silnych uczelni bez wparcia władz miejskich i regionu – mówił przewodniczący Uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Rozwój nauki jest jednym z fundamentów świadczących o międzynarodowym znaczeniu Gdańska. Jako przedstawiciele środowiska akademickiego, przy wsparciu władz samorządowych, będziemy dokładać wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał, wiedzę, zasoby i możliwości, by proponować rozwiązania wspierające wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, służące nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom.

Naukowcy chcą, by Gdańsk był atrakcyjny dla badaczy

Jednym z ważnych punktów uroczystości było odczytanie przed Ratuszem Głównego Miasta Gdańskiego Manifestu Nauki. Dokument, podpisany następnie przez 14 przedstawicieli gdańskich uczelni głosi między innymi:

Pragniemy wspólnie dążyć do wzmocnienia pozycji Gdańska, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w Europie i na świecie. Chcemy efektywnie wykorzystać potencjał badawczy do osiągania coraz wyższych pozycji w międzynarodowych rankingach, realizować ważne społecznie projekty badawcze i przyciągać ambitnych ludzi nauki z całego świata, którzy znajdą tu odpowiednie warunki do dalszego rozwoju naukowego.

Wyzwania dla naukowców

Jako kluczowe wyzwania dla nauki akademicy określili: zwalczanie chorób cywilizacyjnych, rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie rozwoju człowieka we wszystkich ważnych sferach, w tym skuteczna pomoc w umocnieniu wartości demokratycznych.

Deklarujemy dalsze działania na rzecz poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń, między innymi poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu – czytamy w manifeście.

Zdaniem władz gdańskich uczelni nie uda się zrealizować tych celów bez wolności badań naukowych, niepoddających się ograniczeniom ideologicznym czy administracyjnym.

Gdańsk, noszący miano miasta wolności i solidarności jest dla środowiska naukowego gwarantem dążenia do prawdy – napisali rektorzy najważniejszych ośrodków akademickich w manifeście.

Życzenia na nowy rok akademicki do społeczności gdańskich uczelni skierował obecny na paradzie wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska tworzące związek „Uczelnie Fahrenheita” to wspólnota wielkich możliwości i naukowego potencjału. Razem i z osobna tworzą doskonałe uczelnie – jednostki badawcze, które stawiają czoła wyzwaniom współczesności, kształcą wysoko wykwalifikowane kadry, czynnie włączają się w rozwój gospodarczy regionu i co istotne pełnią bardzo ważną rolę społeczną i kulturotwórczą – zaznaczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Dziś, przy dźwiękach „Gaudeamus igitur”, wspólnie świętujemy początek roku akademickiego. Wszystkim studentom, wykładowcom, pracownikom naukowym życzę, by znajdowali odpowiedzi na pytania, które stawia nam dzisiejszy świat. I by nowe rozwiązania i odkrycia służyły ogółowi społeczeństwa. Jestem przekonany, że Polska niejedno jeszcze będzie Uczelniom Fahrenheita zawdzięczać. Niech żyje nauka!

Gdański Manifest Nauki

Uroczyste posiedzenie Senatów i Rad Wydziałów w ECS

Wstępem do drugiej części wydarzenia było wykonanie akademickiego hymnu Gaudeamus igitur, odśpiewanego wspólnie przez przedstawicieli chórów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Ważnym punktem uroczystości było posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów 14 gdańskich uczelni.

Nasze województwo należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Polsce – mówił podczas uroczystości Wiesław Byczkowski, wicemarszałek pomorski.  Tę dynamikę zawdzięczamy w dużym stopniu pomorskim uczelniom, które regularnie zasilają lokalne firmy i przemysł odpowiednio wykształconymi i kompetentnymi pracownikami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten rozwój musi być jeszcze szybszy, jeśli chcemy dotrzymać kroku najlepszym. Kibicujemy więc idei federalizacji Uczelni Fahrenheita, tak żeby Pomorze stało się w przyszłości blisko zintegrowanym, silnym i rozpoznawalnym międzynarodowo ośrodkiem akademickim.

Na rosnącą rolę Gdańska wśród miast akademickich uwagę zwracała Prezydent Gdańska.

Gdańsk to morze możliwości i jedno z najlepszych miejsc do życia w Polsce we wszystkich renomowanych rankingach. Absolwenci różnych kierunków studiów, oferowanych przez gdańskie uczelnie, mają możliwość podjęcia satysfakcjonującej pracy w uznanych, międzynarodowych koncernach, a także mogą rozwinąć skrzydła zakładając własną działalność – mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Lokalna gospodarka oparta na wiedzy to przyszłość, stąd bardzo mnie cieszy, że nasze miasto uchodzi za niezmiennie popularne wśród studentów i to nie tylko z Polski, ale i całego świata. Gdańsk to przy tym świetne miejsce nie tylko do studiowania, ale też spędzania czasu wolnego, co dla młodych ludzi jest równie ważne. Dlatego cieszmy się z nadchodzącego nowego roku akademickiego!

Rolę nauki w życiu jednostki i społeczeństwa podkreśliła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita.

– U progu nowego roku akademickiego warto pamiętać, że misją nauki i uczelni jest służenie społeczeństwu. Odkrycia naukowe służą zarówno zaspokajaniu naszych potrzeb życiowych, np. poprzez rozwój medycyny czy nowoczesnych technologii, ale również zaspokajają nasze potrzeby poznawcze i estetyczne, które są wyrazem twórczej strony każdego człowieka. Aktualne wyzwania nowoczesnej nauki oraz edukacji obejmują uwzględnienie w tym procesie kilku różnych perspektyw: w tym relacji z otoczeniem uczelni, odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju czy inkluzji społecznej – zaznaczyła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita. Dzisiejsze gdańskie otwarcie roku akademickiego jest piękną kwintesencją naszej dotychczasowej współpracy, a także dowodem, że możemy razem tworzyć rzeczy wielkie i wspólnie realizować ambitne projekty przynoszące korzyści zarówno dla miasta Gdańska, jak i całego regionu Pomorza.

Wykład inspiracyjny dla środowiska naukowego pt. Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny, wygłosił prof. Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  Uroczystość była transmitowana przez portal www.gdansk.pl i na profilu facebook Uczelni Fahrenheita, gdzie wciąż można obejrzeć materiał z wydarzenia. 

Uroczystość zorganizowały Uczelnie Fahrenheita wraz z Miastem Gdańsk.

Wydarzenie objęli patronatem: prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Organizatorzy serdecznie dziękują za współpracę Muzeum Gdańska, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.

Fot. Krzysztof Krzempek/PG