Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 25-28 kwietnia br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Gdańskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów.


Podczas paneli w Gdańsku Krajowa Reprezentacja Doktorantów w szczególności skupiła się na zagadnieniach związanych z procesem nowelizacji Ustawy PSWiN oraz zbliżającym się procesem ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. W ramach konferencji zorganizowane zostały także panele merytoryczne dotyczące między innymi kwestii macierzyństwa, udziału doktorantów zagranicznych czy doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia. Przedyskutowano również zagadnienia związane z umiejętnościami miękkimi oraz dodatkowymi aktywnościami młodych naukowców, takimi jak na przykład działalność popularyzatorska. 

Podczas uroczystego otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji KRD, swoją obecnością zaszczycili wydarzenie Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poza reprezentantami samorządów doktorantów tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów obecni byli również Rektorzy gdańskich uczelni oraz inni przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektorzy oraz dyrektorzy lub kierownicy gdańskich szkół doktorskich. W uroczystości udział wzięły także przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Uczestnicy zostali także zaproszeni na kolację z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej. Jubileusz jest okazją do świętowania, ale i refleksji nad dziedzictwem, jakie pozostawiają pokolenia absolwentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Materiał prasowy organizatorów

fot. Kamil Pudełko