PAPPP nabrała rozpędu. Relacja z warsztatów w Pelplinie

Za uczestnikami Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej pięć dni warsztatów, prelekcji i poznawania okolicy. Władze i mieszkańcy Pelplina byli do dyspozycji studentów, którzy w ramach Akademii mają w interdyscyplinarnych zespołach wypracowań propozycje rozwiązań dla terenu po lokalnej cukrowni. 
Wszystko odbywało się pod auspicjami Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. 

 

W dniach 25-29 września br. odbyły się wyjazdowe warsztaty, stanowiące pas startowy dla prac zespołów w ramach PAPPP. Pierwszego dnia Mirosław Chyła, burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, gospodarza pierwszej edycji programu, uroczyście powitał studentów, opiekunów oraz organizatorów przedsięwzięcia.
Dzięki wystąpieniom przedstawicieli lokalnej społeczności przybliżona została historia miasta, gminy oraz  nieistniejącej już cukrowni (przez wiele lat kluczowego dla mieszkańców zakładu). Przedstawiono regionalne specjały i omówiono sytuację społeczną gminy. Głos zabrali również przedstawiciele uczelni, którzy krótko przedstawili założenia warsztatów.
Po powitaniu studenci zostali podzieleni na interdyscyplinarne grupy, w których mogli realizować pierwsze zadanie - porozmawiać z pelplińską młodzieżą o ich spostrzeżeniach i potrzebach.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podczas inauguracji warsztatów wyjazdowych w ramach PAPPP

Mirosław Chyła, burmistrz Miasta i Gminy Pelplin / fot. Biuro Prasowe Miasta Pelplin

Kolejne dni rozpoczynały się wykładami wprowadzającymi do zagadnień problemowych, które przygotowali wykładowcy akademiccy zaangażowanych Uczelni.

Wtorek rozpoczął się wykładem pt.: „CZŁOWIEK, ŻYCIE, ŚRODOWISKO”, przeprowadzonym przez dr hab. Magdalenę Błażek, mgr Karolinę Wysokińską-Zakrzewską oraz dr Macieja Tankiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kluczowym momentem wyjazdu była wizja lokalna, czyli spacer po obszarze projektowym, tj. terenie dawnej cukrowni, jak również zapoznanie się z jego bezpośrednim otoczeniem.

studenci podczas wizji lokalnej terenu objętego PAPPP

fot. Biuro Prasowe Miasta PelplinStudenci biorący udział w PAPPP podczas wizji terenowej w Pelplinie

fot. M. Podwojewska / PG

Istotnym elementem było również poznanie specyfiki miasta, w związku z czym zaplanowane zostało spotkanie z lokalnym przewodnikiem, który przybliżył zgromadzonym historię bazyliki katedralnej, ogrodów biskupich, a także oprowadził po muzeum diecezjalnym.

W środę grupa ochotników wybrała się na targowisko miejskie, aby przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców. Zanim jednak rozpoczęły się codzienne prace koncepcyjne, dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska z Akademii Sztuk Pięknych wygłosiła prezentację pt.: „NATURA, SZTUKA, DEMOKRACJA”.

Uczestnicy PAPPP podczas zwiedzania ogrodów biskupich w Pelplinie

Zwiedzanie ogrodów biskupich / fot. PBPR

Czwartek rozpoczął się od wykładu dr inż. arch. Joanny Poczobut z Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowanego: „KRAJOBRAZ, PRZESTRZEŃ, MIASTO”. Następnie uczestnicy wybrali się na spływ kajakowy na trasie Pelplin-Stocki Młyn, poznając z bliska rzekę Wierzycę. 

Spływ kajakowy rzeką Wierzycą w ramach PAPPP

fot. K. Zygmunt / FarU

Ostatniego dnia, po porannym wykładzie „STRATEGICZNA ROLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”, przygotowanym przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej, odbyło się podsumowanie całotygodniowych prac. Zespoły zaprezentowały swoje pomysły i efekty dotychczasowych prac. Przedstawione prace wzbudziły duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, w tym włodarzy gminy, przedstawicieli władz Samorządu Województwa Pomorskiego, dyrekcji Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz dyrekcji Uczelni Fahrenheita.

studenci jednego z konkurujących zespołów w trakcie prezentacji ostatniego dnia warsztatów w Pelplinie

fot. K. Zygmunt / FarUprof. A. Zaleska-Medynska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podczas przeglądania prac studentów 5. dnia warsztatów w Pelplinie

fot. K. Zygmunt / FarU

Należy podkreślić, że intensywne prace koncepcyjne trwały niekiedy do późnych godzin wieczornych, a opiekę nad zaangażowanymi studentkami i studentami sprawował liczny zespół, m.in.: Krzysztof Adamczyk, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Anna Błażewicz-Stasiak, Zastępca Dyrektora PBPR, Anna Łoziak, kierowniczka Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Zygmunt, Zastępczyni Dyrektora Uczelni Fahrenheita, prof. dr hab. Lidia Wolska oraz dr Maciej Tankiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska i dr inż. arch. Anna Rubczak z Politechniki Gdańskiej, dr Grażyna Chaberek oraz dr inż. arch. Joanna Poczobut z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Studenci uczestniczący w PAPPP w trakcie wieczornych prac warsztatowych w Pelplinie

fot. Dominika Gołębiewska

Na finalne propozycje zagospodarowania terenów po cukrowni w Pelplinie trzeba będzie zaczekać do początków przyszłego roku. Rozpoczęty semestr akademicki będzie zatem okresem intensyfikacji międzyuczelnianych spotkań projektowych.