„Perspektywy 2023”. Nasze Uczelnie w czołówce

Uczelnie wchodzące w skład Uczelni Fahrenheita w czołówce najważniejszego rankingu uczelni wyższych w Polsce, którego rodzaj klasyfikacji jest jednym z najbardziej rozbudowanych na świecie na polu edukacji. 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zajęły wysokie pozycje w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy” - zarówno w zestawieniu Uczelni Akademickich, jak i w poszczególnych kryteriach czy klasyfikacji najlepszych kierunków. 

 

  • Politechnika Gdańska zajęła 3. miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju, a w klasyfikacji obejmującej wszystkie polskie uczelnie ponownie utrzymała wysoką, szóstą pozycję. 
  • Gdański Uniwersytet Medyczny jest 2. najwyżej ocenioną uczelnią medyczną i zajmuje dziewiąte miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.
  • O dwa miejsca w górę w klasyfikacji uniwersytetów awansował Uniwersytet Gdański. W klasyfikacji ogólnouczelnianej zajął wysoką szesnastą pozycję.

W Rankingu kierunków studiów wysoką 2. pozycję zajęła Biotechnologia prowadzona na Międzyuczelnianym Wydziale UG i GUMed, ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim, ustępując jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. 

GUMed - 3. pozycja na Położnictwie i Farmacji, 4. na Kierunku lekarskim, 5. na lekarsko-dentystycznym i Fizjoterapii oraz 6. na Ratownictwie medycznym i Zdrowiu publicznym (szerzej tutaj)

PG - 1. lokata dla Inżynierii środowiska 2. dla Gospodarki przestrzennej (Wydział Architektury) i 3. dla Technologii Chemicznej (szczegółowo o pozostałych kierunkach na stronie PG)

UG - 4. miejsca dla kierunków Kulturoznawstwo i Ochrona środowiska, 5. - Filozofia, Psychologia, Kierunki o Bezpieczeństwie oraz Biologia (więcej w artykule UG)
 

O rankingu fundacji „Perspektywy”

Tegoroczna edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy uwzględnia wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Metodologia, podobnie jak w latach ubiegłych, została opracowana przez specjalistów z Polskiej Akademii Nauk. Główne kryteria i ich wagi: efektywność naukowa (28 procent), potencjał naukowy i umiędzynarodowienie (oba po 15 procent wagi w ocenie końcowej),  prestiż, absolwenci na rynku pracy (oba z wagą 12 procent),  warunki kształcenia (10 procent) i innowacyjność (8 procent).

Pełna metodologia dostępna jest pod linkiem: https://2023.ranking.perspektywy.pl/article/metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2023

Wyniki Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023: https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich

Ranking kierunków studiów: https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow

Fot. Perspektywy