Piątkowa integracja Uczelni Fahrenheita

Władze rektorskie, prorektorzy, kanclerze i dziekani, dyrekcja FarU, a także liderzy projektu Wspieranie procesów konsolidacji Uczelni realizowanego wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym 1 lipca br. w leśniczówce Wróblówka. Była to doskonała okazja, by w nieformalnej atmosferze lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i porozmawiać nie tylko o sprawach zawodowych.

Przybyłych gości powitał przewodniczący Zgromadzenia FarU prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Obecni byli m.in.: rektor UG prof. Piotr Stepnowski, pełnomocnik rektora GUMed ds. Związku Uczelni prof. Michał Markuszewski oraz dyrektor Uczelni Fahrenheita prof. Adriana Zaleska-Medynska ze swoim zastępcą, Katarzyną Zygmunt. W spotkaniu udział wzięli również: dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek oraz Bartosz Stawiarz, kierownik projektu HUB. Omówili oni założenia i cele nowej inicjatywy związanej z utworzeniem Erasmus+ InnHUB dla regionu Pomorza w Gdańsku, której partnerem jest UG.

Dążymy do wypracowania nowego modelu współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji jako narodowym operatorem Programu Erasmus+ w Polsce a regionalną siecią partnerów z sektora edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych oraz pomorskich regionach sąsiadujących – podkreślał dr Paweł Poszytek. – Intencją jest podpisanie we wrześniu 2022 r., przy okazji otwarcia HUB na UG porozumienia o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+.

Erasmus+ InnHUB w Gdańsku to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty programu Erasmus+, który umożliwia wspieranie innowacyjności nie tylko w kształceniu dzieci, ale także w rozwoju zawodowym pracowników firm i uczelni.

Alfabet perfumiarza i bębnogranie

Biuro Uczelni Fahrenheita przygotowało mnóstwo atrakcji, wśród których każdy mógł znaleźć coś interesującego. Chętni mogli zanurzyć się w świecie zapachów, biorąc udział w warsztatach tworzenia perfum. Pod czujnym okiem specjalisty członkowie społeczności akademickich FarU poznali zasady i techniki projektowania zapachów, których flakonik mogli samodzielnie stworzyć. Dla miłośników bardziej intensywnych aktywności przygotowano naukę gry na bębnach, której bez wątpienia największym odkryciem okazał się rektor UG prof. Piotr Stepnowski. O dobrą zabawę wszystkich uczestników zadbał profesjonalny DJ i prowadzący. Za nienaganną organizację wydarzenia dziękujemy szczególnie Katarzynie Zygmunt i Julii Domańskiej z Biura FarU. Było to pierwsze spotkanie w takiej formule i mamy nadzieję, że nie ostatnie.

Fot. Paweł Sudara/GUMed