Poczta międzyuczelniana FarU

Dążąc do usprawnienia obiegu dokumentów między GUMed, PG i UG, z początkiem listopada br. Związek Uczelni Fahrenheita uruchamia pocztę międzyuczelnianą. W comiesięcznych cyklach każda z uczelni członkowskich w godzinach porannych będzie dostarczała i odbierała dokumenty. Jako pierwszy zadania podejmie się Uniwersytet Gdański, następnie Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska.

Poczta FarU oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 2 listopada 2021 r. Jej inicjatorką jest prof. Ewa Łojkowska, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Po udanym pilotażu dystrybucji korespondencji planowane jest  rozszerzenie zakresu dostarczanych przesyłek.

 fot. Paweł Sudara/GUMed