Porozumienie gdańskich uczelni wyższych z powiatem wejherowskim

9 listopada starosta powiatu wejherowskiego podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Gdańskie uczelnie wyższe będą wspierać edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wejherowski.

 

Rozbudowa portów w Gdańsku i w Gdyni oraz postępujące działania związane z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w najbliższych latach spotęgują rozwój infrastruktury, potrzeb edukacyjnych oraz rynku pracy powiatu wejherowskiego. Głównym celem umowy podpisanej 9 listopada 2023 roku jest współtworzenie wykształconych i wysoko kwalifikowanych absolwentów szkół i uczelni, jako bieżących i przyszłych kadr dla lokalnego, subregionalnego i regionalnego rynku pracy, nauki, badań naukowych oraz innowacji.

Wobec wyzwań współczesności, a w szczególności planów rozwoju gospodarczego powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego na najbliższe lata, a nawet dziesięciolecia, podpisaną dzisiaj umową  wznosimy na wyższy poziom dotychczasową współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi Trójmiasta. Będzie to poziom adekwatny do ambicji i możliwości naszej młodzieży, zgodny z potrzebami i wymaganiami stawianymi przez uczelnie, i co ważne, adekwatny do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki – mówi Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego. – Inwestycje w obszarze edukacji i nauki to najpewniejsza inwestycja naszych zasobów demograficznych, intelektualnych, a także finansowych, rokująca w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym: sukcesami społecznymi i zawodowymi, postępem gospodarki oraz wzrostem jakości życia.

Obszarem deklarowanej współpracy są kadry, zasoby oraz środowisko publicznych szkół ponadpodstawowych, których absolwenci będą zasilać i kształtować region w długoterminowej perspektywie. Porozumienie zakłada m.in. współtworzenie szerokiej oferty edukacyjnej czy podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowych angażujących zarówno młodzież, jak i kadrę dydaktyczną i pedagogiczną prowadzonych w powiecie szkół.

To niezwykle ważna inicjatywa i wielkie zadanie cywilizacyjne dla Regionu. Rozwój nowych gałęzi przemysłu i technologii, w szczególności z obszaru energetyki, także jądrowej, stwarza konieczność wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą umieli odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Zgromadzenia uczelni Fahrenheita. - Uczelnia wyższa uzbroi uczniów w wiedzę specjalistyczną, ale to na poziomie szkoły średniej kształtuje się ciekawość, otwartość i chęć zdobywania wiedzy. Za ten trud i ogromny wysiłek dziękuję kadrze dydaktycznej. Dzięki Państwa pracy trafia no naszych uczelni wielu bardzo dobrych absolwentów.

W dokumencie spośród wymienionych kierunków współpracy podkreślono istotny aspekt wsparcia otoczenia branż i specjalizacji offshore, energetyki odnawialnej oraz energetyki jądrowej, których rozwój intensywnie rośnie w regionie pomorskim.

Integracja potencjałów trzech dużych uczelni w ramach Uczelni Fahrenheita pozwoli nam stworzyć na Pomorzu niezwykle silny ośrodek akademicki i naukowy, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Niewątpliwie zarówno energetyka jądrowa, jak i morska energetyka wiatrowa, to przyszłość gospodarki naszego kraju – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Jako ludzie nauki wspieramy rozwój tych branż, m.in. poprzez kształcenie odpowiednio wykwalifikowanych kadr inżynierek i inżynierów, także dzięki współpracy ze szkołami średnimi. Bardzo nas cieszy, że placówki z powiatu wejherowskiego dołączają do grona zaprzyjaźnionych szkół.

Współcześnie uczelnie nie mogą funkcjonować w oderwaniu od świata zewnętrznego – również od samorządów czy otoczenia gospodarczego. Uniwersytet Gdański zaś wpisuje się bardzo mocno i wyraźnie w obszar pomorski – praktycznie na każdym wydziale oferujemy kierunki, które związane są z morskim i nadmorskim charakterem regionu. Znaczące są też działania, które podejmujemy we współpracy z podmiotami gospodarki morskiej, offshorowej i w energetyce jądrowej np. kształcąc na studiach podyplomowych. Nawiązując współpracę z Wejherowem podkreślamy też wspólne wartości jakimi jest dbanie o dziedzictwo kulturowe i historyczne Pomorza – podkreśla prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

fot. materiały powiatu wejherowskiego