Porozumienie Uczelni Fahrenheita i Polskich Elektrowni Jądrowych

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Głównym celem porozumienia podpisanego 2 lutego jest rozwój potencjału kadrowego dla przemysłu jądrowego w ramach projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W uroczystości wzięli udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich i marszałek województwa Mieczysław Struk.

 

Od lewej: Łukasz Młynarkiewicz, wice-prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU, Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Alan Stocki/UG

Od lewej: Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes PEJ, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU, Tomasz Stępień, prezes PEJ, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Alan Stocki/UG 

- Pomorze to region, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku - mówi Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Tomasz Stępień, Prezes Zarządu PEJ

Podpisana umowa określa ramy współpracy między Uczelniami Fahrenheita (FarU) a Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Obejmuje m. in. rozwój kierunków związanych z energetyką jądrową, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy w sektorze energetycznym, przeprowadzanie przez pracowników PEJ wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów oraz współorganizowanie wydarzeń i spotkań komunikacyjno-informacyjnych na rzecz rozwoju platformy dialogu społecznego.

Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia.

prof. Marcin Gruchała, Rektor GUMed

 

Hub kompetencyjny

Projekt budowy elektrowni jądrowej to długoletni proces angażujący wielu specjalistów i ekspertów, wywodzących się z różnych dyscyplin. Uczelnie Fahrenheita to blisko 42 000 studentów i 3800 pracowników naukowych. A zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym sektorze będzie rosnąć – zwłaszcza w regionie pomorskim z racji planowanej inwestycji.

Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Jak zauważa prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego: Nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii. Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG

Uczelnie Fahrenheita powstały, by jak najlepiej wykorzystywać zasoby i potencjał trzech uczelni, które go tworzą. Główne działania Związku koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji w celu utworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w skali kraju.

Jako Uczelnie Fahrenheita udowodniliśmy, że integracja na wielu poziomach jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Chcemy tego dokonać także w tym przypadku – podkreśla dr inż. Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej, który podczas uroczystości poprowadził prezentację dotyczącą potencjału FarU jako partnera wspierającego projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl.