Poszukujemy kandydatów na stanowisko – koordynatora ds. promocji

W związku z realizacją strategii promocji marki „Uczelnie Fahrenheita” oraz planami rozwoju Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) poszukujemy kandydatów na stanowisko koordynator ds. promocji.    

Interesują Cię zagadnienia z zakresu Public Relations? Jesteś gotowy na wyzwania, lubisz kontakt z ludźmi, a Twoja pasją jest organizowanie eventów? Jesteś samodzielny i chcesz rozwijać  swoje  umiejętności? Umiesz pracować nad kilkoma projektami jednocześnie? Jeśli  tak, to  zapoznaj  się  z  naszą  ofertą,  sprawdź  czy  spełniasz wymagania i aplikuj!

 

Zadania i rola w zespole:

Współtworzenie i realizacja zadań w ramach strategii promocji marki poprzez:

 • event marketing
 • digital marketing
 • pozyskiwanie dofinansowania na działania promocyjne ze źródeł zewnętrznych (NAWA, MEiN, sponsorzy, partnerzy, itd.)
 • prezentacja planów i efektów działań promocyjnych na spotkaniach z interesariuszami i Zgromadzeniem Związku Uczelni Fahrenheita    
 • narzędzia ATL i BTL (m.in. opracowanie koncepcji, scenariuszy, redakcja, współpraca z grafikiem, fotografem)
 • opracowanie koncepcji kreatywnych
 • planowanie, prowadzenie i koordynację kampanii oraz akcji promocyjnych
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień
 • współpracę z jednostkami trzech uczelni, agencjami i partnerami. 

 

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w obszarze promocji, komunikacji marketingowej
 • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: public relations, marketing, zarządzanie, filologia polska)
 • bardzo dobra polszczyzna, tzw. lekkie pióro
 • bardzo dobra znajomość mediów tradycyjnych i społecznościowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2)
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Power Point
 • dynamika działania
 • umiejętność pracy w zespole
 • myślenie analityczne
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i współpracy
 • śledzenie najnowszych trendów, badań, dobrych praktyk z zakresu promocji i marketingu, w Polsce i na świecie.

 

Mile widziane:

 • znajomość obszaru szkolnictwa wyższego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych szczególne z zakresu tworzenia opisów przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i analizy rynku.

 

Predyspozycje:

 • dokładność
 • terminowość
 • samodzielność
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie.

 

Dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • skan/zdjęcie posiadanych referencji
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

    

Termin składania ofert: 10 lipca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 lipca 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 września 2022 r.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę z ludźmi z pasją, w miłej atmosferze, w dynamicznie rozwijającym się Związku Uczelni
 • pracę w multidyscyplinarnym zespole składającym się z pracowników trzech Uczelni ‒ Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej
 • możliwość zdobycia nowych kompetencji i rozwoju zawodowego.

Zarobki:

W granicach miesięcznie 5 000 zł NETTO + premia uznaniowa. Wśród innych dodatków pozapłacowych oferujemy m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: office@faru.edu.pl

W tytule maila proszę wpisać: koordynator ds. promocji

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku,  Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk  danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: –zwiazek.uczelni@pg.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.