Powstała Unia Studentów Fahrenheita

10 listopada br., z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu społeczności studenckiej, została powołana Unia Studentów Fahrenheita. 

Misją Unii jest zapewnienie wsparcia w zakresie komunikacji, współpracy i integracji środowiska studenckiego trzech uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita 🤝

Ambasadorzy i założyciele Unii zostali powołani spośród delegatury Uczelnianego Samorządu Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pierwszymi Ambasadorami FarU zostali:

•          Aleksandra Drzycimska,

•          Bartosz Chojnacki,

•          Dorota Nagórska,

•          Michał Bystram,

•          Marta Muchewicz,

•          Piotr Patalas,

•          Karolina Mosakowska,

•          Michał Brancewicz,

•          Hubert Czyż.

Rolą Ambasadorów Unii Studentów FarU jest aktywne przyczynianie się do kształtowania pozytywnego klimatu akademickiego, inicjując i wspierając projekty z zakresu edukacji, zdrowia, kultury oraz innych przedsięwzięć służących dobru społeczności studenckiej.

W spotkaniu założycielskim uczestniczył prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – gospodarz spotkania, dr Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich Politechniki Gdańskiej oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska i Katarzyna Zygmunt – dyrekcja Uczelni Fahrenheita.

Koncepcje Unii zaprojektował wspólnie z pierwszymi ambasadorami Dariusz Rystwej z Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego GUMed.

fot. GREGMAR