Projekty, które mogą zmienić rzeczywistość. Prezentacja FarU na Infoshare

Aplikacje wspierające medycynę, urządzenia zabezpieczające komunikację w sieci czy mini wersja laboratorium, którego potencjalne zastosowania można znaleźć praktycznie w każdej dziedzinie życia. To tylko część projektów i osiągnięć prezentowanych na stoisku Uczelni Fahrenheita podczas tegorocznej edycji Infoshare w gdańskim Amber Expo.

 

W dniach 6-7 października br. odbyła się kolejna edycja największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare. W regionalnej strefie otoczenia biznesu pojawiły się także Uczelnie Fahrenheita, zaproszone przez InvestGDA (Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego). Aktywności na stoisku przygotowały Centra Transferu Technologii, koła naukowe i studenci trzech członkowskich uczelni. Oprócz projektów naukowych przedstawione zostały także efekty współpracy FarU z Pomorską Koleją Metropolitalną, czyli prace studentów nagrodzone w konkursie na przystanki nowej linii PKM Południe.


Nauka kształtuje rzeczywistość

Rozwój technologii bezsprzecznie związany jest z osiągnięciami nauki, a ich strażnikami można nazwać uczelniane Centra Transferu Technologii. To one łączą naukowców z inwestorami i partnerami biznesowymi w celu rozwoju technologii, ochrony wynalazków oraz ich wdrożenia na rynek. Jakie przykłady innowacyjnych rozwiązań pojawiły się na stoisku FarU?

Przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pokazali trzy aplikacje, które stanowią wsparcie nie tylko dla medyków. Aplikacja „Skup się” wspomaga leczenie dzieci z zaparciami czynnościowymi. Elektroniczny system monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca to mobilna platforma, który służy wczesnemu diagnozowaniu. Trzecią prezentowaną aplikacją był Bio3P stworzony przez zespół Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P. Oprogramowanie to umożliwia gromadzenie danych o pacjentach, dawcach i materiale biologicznym, jak również zarządzaniem całymi kolekcjami biologicznymi i ich składowaniem.

Z Politechniki Gdańskiej przywieziono mini wersję Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (miniCAVE), składające się z 4 ekranów, komputera z oprogramowaniem i zestawu okularów 3D dla użytkownika. Dzięki miniCave uczestnicy konferencji mogli przekonać się, czym jest nieograniczona terytorialnie wędrówka w wirtualnym świecie. Pełnowymiarowa, sześcienna instalacja funkcjonuje na Wydziale ETI PG, a jej możliwości wykorzystywane są zarówno przez społeczność Politechniki Gdańskiej, jak również przez firmy i partnerów zewnętrznych. W jaskini rzeczywistości wirtualnej powstają aplikacje, które mają zastosowanie m.in. w  symulacjach dla służb publicznych, wizualizacjach naukowych, architektonicznych czy nawet w terapiach leczenia fobii.

Uniwersytet Gdański postawił na świat cyberbezpieczeństwa i zaprezentował jedno z praktycznych rozwiązań technologii rozwijanych w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. Główną atrakcją było urządzenie, dzięki któremu możliwa jest bezpieczna komunikacja. To samotestujący się kwantowy generator liczb losowych, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa haseł i kluczy kryptograficznych. System składa się z dwóch elementów: wspomnianego generatora oraz przekaźnika, który odbiera od generatora liczby losowe i przekazuje je użytkownikowi dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i płynność przesyłania danych.

Centra Transferu Technologii GUMed, PG i UG od lat współpracują i realizują projekty oparte na interdyscyplinarnej, międzyuczelnianej kooperacji.

Obejrzyj filmy na kanale YouTube FarU

 

Na stoisku nie zabrakło studentów kół naukowych FarU, którzy zapraszali uczestników konferencji do udziału w quizie naukowym. Gra, bazująca na zasadach popularnego Tabu, obejmowała hasła z obszaru nowoczesnych technologii, ochrony środowiska i społeczeństwa.
 

Współpraca na rzecz regionu

Infoshare to też przestrzeń do wymiany doświadczeń, dlatego Uczelnie Fahrenheita podzieliły się efektami współpracy z samorządową spółką Pomorska Kolej Metropolitalna SA (PKM). Wspólnie zorganizowany konkurs dla studentów zaowocował projektami przystanków dla nowej linii PKM Południe. Zgłoszenia konkursowe zawierały innowacyjne rozwiązania technologiczne i uwzględniały aspekty funkcjonalno-przestrzenne, społeczne oraz środowiskowe. Podczas konferencji Infoshare można było obejrzeć projekty nagrodzone w I etapie konkursu, porozmawiać z autorami oraz przedstawicielami Polskiej Kolei Metropolitalnej.

Obejrzyj nagrodzone prace

 

Przedmiotem II etapu konkursu będzie przygotowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność nowej linii PKM Południe dla przyszłych użytkowników. Realizacja zadania jest już w toku – powstały interdyscyplinarne zespoły, liczące co najmniej 5 członków. W każdej drużynie jest przynajmniej jeden reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Dowiedz się więcej o konkursie

 

Fot. Marcel Jakubowski/Zespół prasowy UG