Przekazanie przewodnictwa podczas Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita

Początek września to także nowy rozdział dla Uczelni Fahrenheita. Podczas Zgromadzenia Związku, które odbyło się 2 września br. rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde przekazał przewodnictwo Uczelni Fahrenheita prof. Marcinowi Gruchale, rektorowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na spotkaniu obecni byli także: prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed), Sławomir Halbryt (PG) oraz prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański), dyrektorka Uczelni Fahrenheita prof. Adriana Zaleska-Medynska, a także prof. Michał Markuszewski (GUMed) i prof. Dariusz Mikielewicz (PG). Na początku obrad jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą potwierdzenia objęcia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Związku przez prof. Marcina Gruchałę, rektora GUMed.

Wspólne, historyczne otwarcie roku akademickiego

W pierwszej części posiedzenia omówione zostały najbliższe wydarzenia, w tym najistotniejsze, czyli wspólne otwarcie roku akademickiego. Po raz pierwszy Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański razem uroczyście otworzą kolejny rok akademicki. Szczegółowy plan uroczystego dnia przedstawiła Justyna Borkowska, kierowniczka Działu Promocji PG. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały Władze Miasta oraz inne gdańskie uczelnie. Aktywności związane z uroczystością zaplanowane zostały zarówno na ul. Długiej, jak również w Europejskim Centrum Solidarności. Szczegółowe informacje niebawem zostaną opublikowane za pośrednictwem kanałów komunikacji Uczelni Fahrenheita.

Omówione zostały również pozostałe akcje promocyjne zaplanowane do końca bieżącego roku, jak np. udział FarU w konferencji technologicznej Infoshare w październiku czy nagranie następnego podcastu Rozmów z Fahrenheitem.

Wspólny Konwent Gospodarczy

W dalszej części spotkania uczestnicy omówili projekt uchwały dotyczącej rozszerzenia Konwentu Gospodarczego, organizowanego dotychczas przez Politechnikę Gdańską, o pozostałe uczelnie Związku Uczelni Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański). O szczegółach mówił podczas posiedzenia Szczepan Gapiński, sekretarz Wspólnego Konwentu Gospodarczego. Potwierdzono dalszą kadencję dr. Zbigniewa Canowieckiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Wspólnego Konwentu Gospodarczego, a następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę.

Najbliższy Wspólny Konwent Gospodarczy zaplanowany jest na drugą połowę października. To cykliczne wydarzenie pełni rolę platformy wymiany pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym. Co roku przedstawiciele obu środowisk dyskutują na wszelkie tematy związane z rozwojem gospodarczym regionu oraz kraju. Pielęgnowanie więzi między biznesem i nauką, także w postaci organizowanych seminariów dla przedsiębiorców, pozwala wykorzystywać potencjał trzech uczelni i rozwijać cały region.

W kolejnym wystąpieniu prof. Dariusz Mikielewicz, czł. koresp. PAN, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG, wraz z prof. Adrianą Zaleską-Medynską podsumował działania przeprowadzone w ramach projektu pt. „Wspieranie Procesów Konsolidacji Uczelni”. Omówione zostały także kolejne kroki związane z realizacją założeń przyjętych w projekcie i dalsze scenariusze działań wspierających konsolidację Uczelni.

Następnie posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita zaplanowane jest na grudzień 2022 roku.

Fot. Paweł Sudara/GUMed