Razem możemy więcej. Trzy debaty z udziałem społeczności akademickich

Pod wspólnym tytułem Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? w listopadzie i grudniu 2021 r. zorganizowano trzy debaty z udziałem społeczności akademickich uczelni członkowskich. Celem tych spotkań było nie tylko przybliżenie idei utworzenia Związku Uczelni Fahrenheita (FarU), ale również omówienie podjętych i planowanych inicjatywach oraz możliwych scenariuszy federalizacji. W rozmowach udział wzięły władze Związku, w tym rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde, rektor Uniwersytetu Gdańskiego  prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska. W gronie zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele władz samorządowych, wśród nich m.in.: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Debaty akademickie dotyczące idei i rozwoju Związku Uczelni Fahrenheita zorganizowano odpowiednio 4.11.2021 r. na Politechnice Gdańskiej, 18.11.2021 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz 9.12.2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Każda z nich miała formułę hybrydową – stacjonarnie mogło w nich uczestniczyć maksymalnie 150 osób, wydarzenia transmitowano za pośrednictwem mediów społecznościowych FarU. Debaty były podzielone na dwie części. Pierwsza stanowiła podsumowanie rocznej działalności Związku Uczelni, druga zaś poświęcona była odpowiedziom na pytania zadawane przez widzów, zarówno zgromadzonych na sali, jak i tych, którzy przesłali je za pośrednictwem elektronicznego formularza. Dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych zaprezentowano na przykładzie Uniwersytetu Paryż-Saclay, który należy do wiodących na świecie, zajmując miejsce w pierwszej 50 w prestiżowym rankingu szanghajskim.

O korzyściach wynikających z konsolidacji największych uczelni Pomorza opowiedziała prof. Adriana Zaleska-Medynska, która od roku pełni funkcję dyrektor Związku.  

Na podstawie analiz eksperckich wykonanych przez firmę Elsevier już w tej chwili wiemy, że połączenie naszych działań pozwoliłoby na uplasowanie wspólnej jednostki naukowej na trzecim miejscu w Polsce, a także na walkę o wysoką pozycję w gronie 1000 najlepszych uniwersytetów na świecie – wyjaśniała Dyrektor FarU. – Prestiż uczelni i jej wyższa pozycja w rankingach oznacza wyższe finansowanie i lepszy dostęp do funduszy oraz większy wpływ polityczny poprzez gremia doradcze. To także większa atrakcyjność dla kadry i studentów.

Profesor Zaleska-Medynska omówiła projekty realizowane w porozumieniu z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. Ponadto wspomniała o działającej od 2 listopada 2021 r. uczelnianej poczcie FarU, a także zakończonym sukcesem debiucie na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare. Efektem udanej współpracy z samorządem lokalnym jest utworzenie nowego systemu stypendialnego dla zdolnych międzynarodowych doktorantów, którego sfinansowania podjęło się Miasto Gdańsk.

We współpracy z uczelniami chcemy przyciągnąć do Gdańska młodych naukowców, gdzie warto studiować i gdzie warto rozwijać karierę – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Mamy wspólny interes w budowaniu silnego ośrodka naukowego. Miasto chce towarzyszyć w tej drodze.

Dyrektor Związku Uczelni podkreśliła, że pierwszy rok działalności FarU był niezwykle intensywny, obfitujący w nowe wyzwania i ciekawe inicjatywy.

Dotychczas powołano 21 zespołów, które opracowują skorelowany program działań. W ostatnim roku odbyły się wspólne szkolenia, których organizacja pozwala obniżyć koszty działalności Związku oraz zacieśnić współpracę między uczelniami – mówiła prof. Adriana Zaleska-Medynska.

Warto przypomnieć, że w czasie ostatnich dwunastu miesięcy dokonano inwentaryzacji kluczowej aparatury badawczej i laboratoriów, jak również opracowano system umożliwiający udostępnienie informacji o specjalistycznym sprzęcie pracownikom naszych trzech uczelni, a także instytucjom zewnętrznym.

rektorzy grafika

 

Debata z Rektorami GUMed, PG i UG oraz Dyrektor FarU

Przeprowadzony podczas każdego ze spotkań quiz interaktywny pozwolił ukazać niezmienne oczekiwania członków społeczności akademickiej wobec konsolidacji uczelni, w tym również obawy dotyczące m.in. utraty tożsamości poszczególnych uczelni, wysokich kosztów finansowania działań konsolidacyjnych, a także skomplikowania procedur administracyjnych.

Rektorzy GUMed, PG i UG zgodnie podkreślali, że uczelnie wchodzące w skład docelowej federacji instytucje zachowają swoją autonomię.

Dzisiaj badania naukowe przeprowadza się w dużych zespołach multidyscyplinarnych – podkreślał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Jest to jedyny, sensowny kierunek dla nas i proces konsolidacji jest zatem bardzo potrzebny. Wyniki przeprowadzonej właśnie ankiety pokazały nam, jak ważne jest stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki i zintegrować nasze działania. Ale aby stworzyć tę siłę, musimy być razem.

Dochodzimy do momentu, w którym indywidualny rozwój uczelni po prostu się wyczerpuje – skomentował prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Dlatego jeśli myślimy o dalszym rozwoju, ta konsolidacja jest po prostu niezbędna.

Powołuje się federację, która jest nowym bytem i któremu możemy, ale nie musimy przekazać różne kompetencje. Wszystko odbywać się będzie na zasadzie konsensusu. Modelem docelowym jest utworzenie bytu, który jak najefektywniej będzie przedstawiał trzy uczelnie na rynku międzynarodowym – wyjaśniał rektor PG Krzysztof Wilde.

Utworzenie wspólnoty Uczelni Fahrenheita

Podczas pierwszej debaty władze Związku zadeklarowały chęć podpisania umowy ramowej o utworzeniu wspólnoty Uczelni Fahrenheita pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Niektóre z proponowanych jej celów to: wspieranie ścisłej współpracy jednostek uczestniczących we wdrażaniu nowych form edukacji oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, reprezentowanie interesów jednostek uczestniczących wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych, a także stwarzanie warunków ułatwiających ścisłą współpracę samorządów studentów i doktorantów GUMed, PG i UG. Treść umowy została poddana konsultacjom ze społecznością akademicką uczelni członkowskich, tak aby każdy jej przedstawiciel mógł zaproponować własne sugestie i uwagi.

debaty goście

 

Transmisja ze spotkań dostępna jest na kanale YouTube FarU https://www.youtube.com/channel/UCyxvndd2uwryJGUwEnSNk6A

fot. Paweł Sudara/GUMed

autorka grafik Anna Szczepkowska / visualcoach.pl