Studenci studentom: szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Ruszyły szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla studentów uczelni członkowskich FarU. Pierwsze zajęcia odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim, ale następne zaplanowane są także na Politechnice Gdańskiej.
 

Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) dla studentów jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, realizowanym przez Uczelnie Fahrenheita. Harmonogram szkoleń przewiduje zajęcia na wszystkich uczelniach FarU - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Gdańskim. 

pierwsze szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

– W ramach międzyuczelnianej współpracy studenci I roku kierunku pielęgniarstwo studiów II stopnia realizują zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby (RKO) dorosłej oraz dziecka. W czasie trwania 1,5-godzinnych warsztatów, poza krótką częścią teoretyczną, zrealizowaliśmy ćwiczenia z RKO na fantomach, zakończone zaliczeniem wszystkich czynności – wyjaśnia dr Hanna Nowakowska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie oraz opiekun kursu ze strony GUMed. – Pozytywny odbiór tych zajęć przez studentów GUMed i UG w mojej ocenie jest spowodowany tym, że młodzież akademicka uczyła się od siebie nawzajem, co niewątpliwie zwiększa efektywność zdobywania wiedzy i umiejętności. Studenci kierunku pielęgniarstwo mieli wyjątkową okazję doświadczać istoty pracy nauczyciela, w której największą trudnością, w ich opiniach, było kilkukrotne powtarzanie tych samych treści.

Pomysłodawcą takiej formy realizacji zajęć był dr Jarosław Furmański, kierujący Biurem ds. Kształcenia i Rozwoju GUMed, członek Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania FarU.

Pierwsze szkolenie odbyło się 28 listopada br. na Wydziale Nauk Społecznych UG. Uczestników przywitała dr Barbara Kijewska, Prodziekanka ds. studenckich UG, prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, Dyrektorka Uczelni Fahrenheita oraz dr Paulina Pawlicka, Zastępczyni Dyrektora Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG.

Organizację zajęć koordynowała Katarzyna Kędziora, Zastępczyni Dyrektora Biura Kształcenia UG we współpracy z biurem Uczelni Fahrenheita i przy wsparciu dr Pawła Śpicy, Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UG, dr Pauliny Pawlickiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG, Karoliny Malendy-Raszkiewicz oraz Małgorzaty Kuczkowskiej.

fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG